นักศึกษา มอ.ปัตตานี ออกแถลงการณ์เรียกร้อง 3 ข้อ เรียกร้อง “บิ๊กตู่” ลาออก

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 26 กพ 63 ที่ตึกกิจการนศ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำโดยนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ร่วมกันหลายคณะได้แสดงออกทางการเมืองอีกครั้งหนึ่ง โดยมีคณาจารย์ ประชาชนทั่วไป และนักศึกษาเจ้าร่วมกว่า 200 คน

โดยผู้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นการแสดงออก ว่าไม่พอใจการทำงานของรัฐบาล การรู้สึกถูกกดขี่ ไม่เป็นประชาธิปไตย รัฐบาลปกครองโดยไม่มีความยุติธรรม การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดน ปัญหาความเป็นอยู่ที่ไร้สันติภาพภาคใต้ และการแก้ปัญหาอื่นๆ เช่นการยุบพรรคอนาคตใหม่ แสดงถึงความไม่เป็นธรรม ส่อว่ามีการเป็นเผด็จการประชาธิบไตย

บรรยากาศ หลังเลิกเรียนแล้ว นศ .ได้ทยอยกันมารวมตัว เขียนป้าย เขียนความในใจ ระบายความรู้สึก จากนั้นมีการอภิปรายจากขบสนการนศ. ทั้งหญิงและชาย ทั้งภาษาไทย และภาษามลายู มีการแสดงดนตรีสด และมีการ อ่านคำแถลงการร่วมกัน โดยนายบาเรน นิยมเดชา แกนนำสโมสรนศ.คณะรัฐศาสตร์ ปี 3 ความว่า “แฟลชม็อบจากรูสะมิแล ไม่แคร์เผด็จการ”

แถลงการณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัดตานี ผู้รักในความยุติธรรมและประชาธิปไตย

ตลอดระยะเวลาในกาลสมัยอันมืดมิดที่ผ่านมาได้นำพาประเทศไทยมาถึงจุดที่ดิ่งที่สุดของสังคมไทยอันเต็มไปด้วยปัญหามากมายที่เกิดขึ้นในเมืองชนปัญหาความแตกแยกที่ร้าวลึกในสังคมไทย ปัญหาสภาวะเศรษฐกิจถดถอย ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่มากขึ้นและทที่สำคัญถือปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมอันเป็นปัจจัยหลักให้ที่ทำให้สังคมไทยรังแต่จะเพิ่มความขัดแย้ง ปัญหาหล่านี้ที่ได้กล่าวมาเกิดขึ้นจากรัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือรัฐธรรมนูญ 250 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติส..230ที่ถูกแต่งตั๋งโดยคณะบุคคลเพียงหยิบมือโดยไม่มีที่มาที่ยึดโยงกับประชาชนรวมถึงองค์กรอิสระต่างที่คอยชี้ผิดชี้ถูกต่อองค์กรทางการมืองที่มีที่มาที่ยึดโยงกับประชาชนและที่สำคัญไปกว่านั้นยังมีการละเมิดสิทธิมนุษชนอย่างมากมายทั้งนักกิจกรมที่คลื่อนไหวทางการเมือง รวมถึง
ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายคนใต้แห่งนี้ด้วย

ในนามของนักศึกษาผู้รักในความถูกด้อง ความยุติธรรมและสังคมประชาธิปไตยหรือถ้าจะพูดให้เจาะจงไปกว่านั้น เราคือนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีคือบุคคลที่ปราวณาตัวเองว่าคือปัญญาชนผู้อุทิศตนเพื่อผลประโยชน์ของคนอื่น ขอเชิญชานสังคมตั้งคำถามพื่อหาคำตอบ พราะความรู้นั้นเกิดขึ้นได้จากการเริ่มตั้งคำถามจากการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอย่างหลากหลายการปิดกั้นการแสดงออก และความคิดเห็นจึงยิ่งกดทับสร้างความไม่เท่าเทียม นำมาความแดกแยกที่ร้าวลึกให้กับคนในสังคม อีกทั้งมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่รับกาษีประชาชนมาใช้ซึ่งต้องตระหนักในความสำคัญของประชาชนและควรอุทิศตนเพื่อสังคม ตอบแทนบุญคุณของภาษีนั้น ดังคำที่กล่าว พึงรู้เถิดว่า เราเป็นหนี้เป็นของราษฎรทั้งหลาย แม้การเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคมพ.2562 จะผ่านพ้นไปแล้ว ประชาธิปไตยไทยหาได้มีความมั่นคงไม่ แต่ยังเพิ่มและซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำในสังคมและบรรดาสิ่งที่ไม่ป็นธรรมอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้น ได้ทวีคูณเพิ่มขึ้นมาอย่างเด่นชัด มีการยุบพรรคการมืองลงถึง 2 พรรคในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปีเต็ม ในขณะที่ฝ่ายสืบทอดอำนาจของคสช.แทบจะไม่ถูกดำเนินคดี สร้างความคลือบแคลงใจให้กับสังคมป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันภาคประชาชนก็ถูกลดทอนศักดิ์ศรีลิดรอนสิทธิเสรีภาพ มีการจับกุมประชาชนที่แสดงความคิดเห็นที่เห็นแย้งกับผู้มีอำนาจไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงถูกกระทำประหนึ่งว่าไม่ใช่มนุษย์สร้างความเจ็บปวดทั้งร่างกาย และจิตใจ กายได้ความรุนแรงเชิงโครงสร้างนี้

พวกเราในฐานะนักศึกษาผู้ตระหนักในบุญคุณจากกาษีประชาชนขอสนับสนุนสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองและเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิเสรีกาพให้กับสังคม พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มหาวิทยาสงขลานครินทร์จะสนับนุนแนวทางประชาธิปไตยและให้เสรีกาพแก่นักศึกษาเพื่อบำพ็ญกิจกรรมทางสังคมเพื่อตอบแทนเงินกาษีที่ประชาชนได้ทำนุบำรุงการศึกษาแก่พวกเราทั้งหลาย โดยไม่ทำการปิดกั้นการ
แสดงออกอีกต่อไปโดยราบรื่นข้อเรียกร้องต่อผู้มีอำนาจทั้งที่สามารถเอ่ยนามได้และไม่สามารถเอ่ยนามได้ ดังนี้

1.ขอเรียกร้องให้มีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร. )โดยมีสมาชิกสภาสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพื่อให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเปิดให้มีการลงประชามติและการรณรงค์จากทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม
2.ขอเรียกร้องต่อผู้ดำรงตำแหน่ง องค์กรอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งหรือขยายระยะเวลาการดำรงดำแหน่งจาก คสช.ให้ลาออกและให้มีการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำหน่งโดยมีที่มาที่ยึดโยงกับประชาชน
3.ขอให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลาออกจากตำหน่งเพื่อแสดงความรับผิดต่อเหตุการณ์ทุกประการทั้งปวง เพื่อให้สังคมไทยข้ามพ้นวิกฤตเช่นวิกฤตเศรษฐของความแตกเยกในสังคมไทยและวิกฤตอื่นอีกมากมายอันไม่สามารถที่จะกล่าวได้หมดในที่นี้

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขดปัตตานี ผู้รักในสังคมประชาธิปไตย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่เพิ่มเพื่อน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon