ลุยเอง! สิระ ลงพื้นที่เกาะเต่า หาข้อเท็จจริงกรณีพิพาทที่ดินธนารักษ์ ทับซ้อนชุนชน

คณะกรรมาธิการการกฏหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายสิระ เจนจาคะ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อหาข้อเท็จจริงกรณีกรมธนารักษ์อ้างครอบครองที่ดินทับซ้อนกับที่ดินที่ชุมชนอาศัยอยู่

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม คณะกรรมาธิการการกฏหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายสิระ เจนจาคะ รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่สาม นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ห้า นายนิรมิต สุจารี นายรังสิมันต์ โรม นายศาสตรา ศรีปาน ร.ต.อ.อรุณ สวัสดี โฆษกคณะกรรมาธิการ นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา เลขาฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาดูงานและสอบหาข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิชุมชน กรณีกรมธนารักษ์อ้างสิทธิครอบครองที่ดิบทับซ้อนกับที่ดินซึ่งชุมชนตำบลเกาะเต่าอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่กองทัพภาคที่4 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะพะงัน เทศบาลตำบลเกาะเต่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเกาะเต่า ร่วมรับฟังบรรยายสรุปปัญหาและข้อพิจารณา ภายในศาลาเอนกประสงค์ วัดเกาะเจริญสันติธรรม

จากเรื่องเดิมที่กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง อ้างครอบครองที่ดินเกาะเต่าว่า ทั้งเกาะเป็นที่ราชพัสดุเนื่องจากเคยเป็นที่ตั้งเรือนจำกักขังนักโทษ(กบฎบวรเดช) สมัยการปกครองของคณะราษฎร์ ก่อนปี พ.ศ.2476 กรมราชทัณฑ์นำส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเมื่อปีพ.ศ.2478 แต่ราษฎรก็อ้างว่าที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของราษฎร เพราะบรรพบุรุษเข้ามาบุกเบิกทำสวนทำไร่มาก่อนปีพ.ศ.2480 และในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2เรือนจำมาได้สร้างทับที่สวนของราษฎร เนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ ไม่ใช่ทั้งเกาะ

จากนั้นปีพ.ศ.2498 กระทรวงการคลังแจ้งการครอบครองส.ค.1เกาะเต่าทั้งเกาะ เป็นรายแรกก่อนราษฎร ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ.2497 จึงเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ที่ดินไม่รับแจ้งการครอบครองส.ค.1จากราษฎรเกาะเต่า จนเมื่อ 20 กว่าปีที่ผ่านมาทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีประกาศที่ดินเกาะเต่าเป็นที่ราชพัสดุ ซึ่งราษฎรได้โต้แย้งและเรียกร้องสิทธิในที่ดินตลอดมา แต่ไม่เคยได้รับการแก้ปัญหา จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ดินเกาะเต่าอย่างจริงจัง เนื่องจากปัญหานี้ยืดเยื้อมานานหลายสิบปีแล้ว

ต่อมา นายสิระ พร้อมคณะ ยังได้ลงพื้นที่หาข้อเท็จจริงบริเวณที่ตั้งเรือนจำเก่า ตรวจสอบพืชผลอาสินธุ์(ต้นมะพร้าว)เพื่อตรวจสอบอายุการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินว่า ราษฎรอยู่ก่อนการสร้างเรือนจำหรือไม่ และเดินทางไปตรวจสอบป่าต้นน้ำป่าลำธารตามมติคณะรัฐมนตรีพ.ศ.2530ที่กรมธนารักษ์ได้ให้เอกชนเช่าที่ดินเพื่อทำรีสอร์ทว่าถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่ ปฏิบัติหน้าที่ถูกกฏหมายหรือไม่ ซึ่งประชาชนเกาะเต่าตั้งข้อสงสัยและได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อตรวจสอบ และหลังจากลงพื้นที่เกาะเต่าแล้ว จะได้ทำรายงานสรุปนำเสนอต่อนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่เพิ่มเพื่อน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon