ศาลอาญาคดีทุจริตฯภาค 4 สั่งจำคุกส.ส.เพื่อไทย อดีตครูดัง แต่งตั้ง ผอ.ขอนแก่นวิทยายนโดยมิชอบ จำเลยเตรียมอุทธรณ์

  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ได้อ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่อท.5 1/2562 ระหว่าง นายมีศิลป์ ชินภักดี กับ นายกิตติ บุญเชิด จำเลย กับพวกรวม 14 คน จำเลย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการประเมินศักยภาพผู้ขอย้าย/กรรมการกลั่นกรองการย้าย และ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 25 ขอนแก่น ในข้อหามาตรา 157 ร่วมกันปฏิบัติโดยไม่ชอบ มาตรา 83 มาตรา 91 และมาตรา 162 (1), (4) จัดทำ/รับรอง เอกสารอันเป็นเท็จกรณีโจทก์ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเมื่อปี พ.ศ.2558

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 13 ราย และยกฟ้อง 1 ราย คือ

จำเลยที่ 1 นายกิตติ บุญเชิด ลงโทษจำคุก 6 ปี
จำเลยที่ 2 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล ลงโทษจำคุก 3 ปี
จำเลยที่ 3 นายวีระเดช ซาตา.ลงโทษจำคุก 3 ปี
จำเลยที่ 4 นายบัลลังก์ อรรณนพพร.ลงโทษจำคุก 3 ปี
จำเลยที่ 5 นายสุรินทร์ หล้าหา ต้องโทษจำคุก 3 ปี
จำเลยที่ 6 นางกรรณิกาศรีสัตย์รสนา ลงโทษจำคุก 2 ปี
จำเลยที่ 7 นายภูวดล หมื่นสีพรหม ลงโทษจำคุก 2 ปี
จำเลยที่ 8 นายสุนันท์ คำจันทร์ ลงโทษจำคุก 2 ปี
จำเลยที่ 9 นายสมเกียรติ ศรีดอนชัย ลงโทษจำคุก 2 ปี
จำเลยที่ 10 นายลิขิต เพชรผลลงโทษ จำคุก 3 ปี
จำเลยที่ 11 ว่าที่เรืออากาศตรี เจริญ สุขทรัพย์ ลงโทษจำคุก 3 ปี
จำเลยที่ 12 พันตำรวจเอกเสถียร ไชยสงคราม ลงโทษจำคุก 3 ปี
จำเลยที่ 13 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร พิพากษายกฟ้อง
จำเลยที่ 14 นายมาโนช ฝั้นฉิม ลงโทษจำคุก 3 ปีทั้งนี้ ศาลปกครองขอนแก่นได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ให้เพิกถอนคำสั่ง สพม. 25 ที่ 558 /2558 ลง.30 พฤศจิกายน 2558 เฉพาะที่ย้ายและแต่งตั้งนายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ คดีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดี คือ นายมีศิลป์ ชินภักดี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารี สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ.มหาสารคาม ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองขอนแก่น ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2558 กรณีขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นที่ฐาน โดยยื่นคำร้องและแนบเอกสารอ้างอิง พร้อมผู้ขอย้ายอีก 2 คน คือ นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และ นายวทัญญู ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ซึ่งต่อมา ที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25มีมติการประชุมครั้งที่ 15/2558 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ได้เห็นชอบให้นายยุทธศาสตร์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ซึ่งผู้ฟ้องเห็นว่าคำสั่งดังกล่าว มิชอบด้วยกฎหมาย จึงยื่นเรื่องเป็นผู้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอนแก่น

Advertisement

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
 

เพิ่มเพื่อน

กระทั่งต่อมา วันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา เวลา 13.30น. ศาลปกครองขอนแก่น อ่านคำพิพากษาคดีหมายดำที่ บ.19/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ. 242/2561 ระหว่างนายมีศิลป์ ชินภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม ผู้ฟ้องคดี กับศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เดิม) ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยศาลได้พิพากษาว่า

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ในการประชุมครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 พิจารณาเห็นชอบการย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มีองค์ประชุมไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ที่ 558/2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ย้ายและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวตามมติในการประชุมครั้งดังกล่าว ที่เห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีตามคำขอของผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ถือเป็นคดีที่กระทบกระเทือนวงการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากจำเลยแต่ละคนเป็นเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างมาก มีทั้งอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นายวีระเดช ซาตา นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ส่วนนายกิตติ บุญเชิด จำเลยที่ 1 ซึ่งศาลพิพากษาให้จำคุกถึง 6 ปี เป็นอดีตผู้อำนวยการ สพม. 25 ศาลพิพากษาให้จำคุกถึง 6 ปี เพราะเป็นจำเลยที่ 1

ส่วนนายยุทธศาสตร์ กงเพชร ต้นเรื่องของคดีนี้ ศาลพิพากษายกฟ้อง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนคนปัจจุบัน  นอกจากนี้มีนายบัลลังก์ อรรณนพพร ปัจจุบันเป็นส.ส.ขอนแก่น เขต 10 พรรคเพื่อไทย ซึ่งต้องดูต่อไปว่า กกต.จะพิจารณาอย่างไร โดยเฉพาะคำพิพากษาดังกล่าวจะมีผลต่อประเด็นคุณสมบัติต่อการเป็นส.ส.หรือไม่  อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า จำเลยทั้ง 13 เตรียมยื่นอุทธณ์ต่อสู้คดีแล้ว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image