“ปิยบุตร” นำทีมคณะก้าวหน้าชวนประชาชนลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น เผยจะเปิดรับทางออนไลน์ 15 ก.ค.นี้ (มีคลิป)

“ปิยบุตร” นำทีมคณะก้าวหน้า เชิญชวนลงเลือกตั้งท้องถิ่น ชูนโยบายเพิ่มรายได้ 50% ตั้งสภาพลเมืองตรวจสอบ-ถ่วงดุลอำนาจ ลั่นยังไม่มีตัวแทนลงสมัคร เปิดรับสมัคร 15ก.ค. ทางออนไลน์เพียงแห่งเดียว ก่อนนำร่องเลือก อบจ.-กทม. 13 ธันวาคมนี้

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 กรกฏาคม 2563 ที่สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จำกัด ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ในฐานะเลขาธิการคณะก้าวหน้า ได้บรรยายเรื่อง คณะก้าวหน้ากับการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อรณรงค์เชิญชวนผู้สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ ในนามคณะก้าวหน้า มีนายชำนาญ จันทร์เรือง นางเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ อนค. ในฐานะกรรมการบริหารคณะก้าวหน้า นางมีนา กัลมาพิจิตร ประธานสาขาพรรคก้าว
ไกล จ.เชียงใหม่ นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เชียงใหม่ นายมงคล สุนทรแก้ว ประธานสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จำกัด พร้อมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และเครือข่าย จากเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกว่า 300 คน โดยใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง

นายปิยบุตร กล่าวว่า รัฐธรรมนูญปี 40 ได้บัญญัติเรื่องกระจายอำนาจชัดเจนกระทั่งปี 49 เกิดรัฐประหารยึดอำนาจ ทำให้การกระจายอำนาจสะดุด แม้ว่ามีรัฐธรรมนูญปี 50 การกระจายอำนาจไม่ต่อเนื่อง จนถึงปี 57 เกิดยึดอำนาจรัฐประหารอีกครั้ง ส่งผลให้เกิดการรวมอำนาจที่ส่วนกลาง ทำให้กระจายอำนาจถอยลงเข้าคลอง และไม่มีเลือกตั้งมากว่า 10 ปีแล้ว แม้ว่า ส.ส.พรรคก้าวไกล ได้พยายามทวงถามรัฐบาลในสภาทุกครั้ง แต่ไม่มีคำตอบชัดเจน

“ผู้บริหารท้องถิ่น อยู่ในกำมือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพราะมี ม.44 ที่สามารถให้คุณให้โทษได้ รวมทั้งการแขวนหรือปลดผู้บริหารท้องถิ่น ทำให้ท้องถิ่นไม่เป็นอิสระ ไม่มีความริเริ่มสร้างสรรค์ เพราะกลัวสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เล่นงานย้อนหลัง สัดส่วนรายได้ที่กำหนด 35 % ได้เพียง 30 % เท่านั้น การกำกับดูแลของส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง กลายเป็นการบังคับบัญชา ดังนั้นคณะก้าวหน้าจึงชูนโยบาย ยุติรัฐราชการรวมศูนย์ ทวงคืนอำนาจ สู่ท้องถิ่น ไม่ใช่เรียกร้องกระจายอำนาจ เพราะอำนาจเป็นของท้อง
ถิ่นอยู่แล้ว” นายปิยบุตร กล่าว

นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า ส่วนปัญหากฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคการพัฒนาท้องถิ่น คณะก้าวหน้ามีแนวคิดยกเลิกคำสั่ง คสช. และระเบียบของกระทรวง ทบวง กรม ที่มีความขัดแย้งกับการกระจายอำนาจทั้งหมด พร้อมเพิ่มรายได้ท้องถิ่นเป็น 50 % จากเดิม 35 % และร่างกฎหมายที่ให้บทบาทอำนาจหน้าที่ท้องถิ่นแบบเต็มรูปแบบ ที่สำคัญต้องมีระบบตรวจสอบ จัดตั้งสภาพลเมืองท้องถิ่น เพือถ่วงดุลอำนาจผู้บริหารและสภาท้องถิ่น เพื่อป้องกันการผูกขาด ถือเป็นการเปลี่ยนแนวคิดรูปแบบใหม่ เพื่อเขย่าการเมืองท้องถิ่น เหมือนกับที่ อนค.เคยประสบความสำเร็จเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อปี 62 มาแล้ว ซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่น ยังไม่มีตัวแทนคณะก้าวหน้าลงสมัครดังกล่าว ยกเว้นผู้สมัคร อบจ. 17 จังหวัด ที่ได้คัดเลือกต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้แล้ว

“การเลือกตั้งท้องถิ่น ถือว่ามีส่วนสำคัญที่สามารถเปลี่ยนแปลงการเมืองระดับชาติได้ หากพรรคก้าวไกล มีโอกาสเป็นรัฐบาล สามารถผลักดันขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญ ปี 60 ให้มีการ
กระจายอำนาจแท้จริง ทั้งโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ งบประมาณ บุคลากรและการจัดหารายได้ เพื่อพัฒนาและพึ่งตนเองแบบยั่งยืน ที่สำคัญต้องมีการเลือกตั้งทุกระดับ เพราะรัฐธรรมนูญปี 60 บางมาตราได้ระบุว่า การ
ปกครองรูปแบบพิเศษ ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น สามารถแต่งตั้งหรือสรรหาได้ จึงเป็นการรวมศูนย์อำนาจ ไม่ใช่กระจายอำนาจอย่างใด”นายปิยบุตร กล่าว

ด้านนายชำนาญ กล่าวว่า คณะก้าวหน้า มีนโยบายส่งสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ รวม 4,000 แห่ง จาก 7,800 แห่ง หรือร้อยละ 50ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) โดยเปิดรับสมัครทางออนไลน์ในวันที่ 15
กรกฎาคมนี้ เพียงช่องทางเดียว และทราบข่าวว่า อาจมีการเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร วันที่ 13 ธันวาคมนี้ เพื่อนำร่องเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นอันดับแรกก่อน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon