ชาวบ้านบางสะพานปลื้มแนวทางกำจัดขยะใช้คะแนนลดดอกเบี้ย เพิ่มวงเงินกู้กองทุนหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ประจวบคีรีขันธ์ ประธานคณะทำงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่เขตที่ 5 พร้อมคณะทำงานได้เดินทางไปศึกษาการจัดการขยะชุมชนบ้านม้าร้อง หมู่ที่ 4 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน เพื่อนำไปเป็นแบบอย่าง ในการส่งเสริมให้ชุมชนหมู่บ้านแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง หลังจากบ้านม้าร้อง เป็นชุมชนต้นแบบปลอดขยะได้รับรางวัลระดับประเทศ โดยมี นายกฤดา หมวดน้อย ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด นายประวิทย์ รัตนพงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน นายพินิจ ศรีจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.)พงศ์ประศาสน์ และนายมาณพ ทองมา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันนำเสนอ

นายพินิจ ศรีจันทร์ ประธานสภา อบต.พงศ์ประศาสน์ กล่าวว่า การกำจัดขยะบ้านม้าร้อง เริ่มจากการประชุมหมู่บ้าน สร้างสภาผู้นำชุมชน สร้างธรรมนูญสิ่งแวดล้อม มีคณะกรรมการแต่ละฝ่ายดูแลกิจกรรมในหมู่บ้าน ร่วมกันทำความสะอาดหมู่บ้าน และพัฒนาทุก 3 เดือน หากชาวบ้านรายใดช่วยพัฒนาเก็บขยะ จะมีสมุดบันทึกความดี เป็นเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โดยให้นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม เป็นขวัญกำลังใจ เพื่อนำไปลดดอกเบี้ยหรือสามารถเพิ่มวงเงินกู้กองทุนหมู่บ้านได้ ทำให้ชาวบ้านจากหมู่บ้านอื่นเห็นประโยชน์ จึงขยายผลออกไปสู่ชุมนุมภายนอก สำหรับการกำจัดขยะในหมู่บ้าน ได้ทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร ส.ส.ส.เพื่อไปศึกษาดูงานที่ บริษัทวงษ์พาณิชย์

“จากนั้นได้เชิญตัวแทนบริษัทฯ มาให้ความรู้ชาวบ้าน เรื่องการคัดแยกขยะ สร้างเป็นเครือข่าย ในหมู่บ้านมี 381 ครัวเรือน ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ รู้จักการคัดแยกขยะ สร้างเป็นเครือข่ายชุมชนคัดแยกสิ่งแวดล้อม จากการคัดแยกขยะ4 ประเภท แบ่งเป็นขยะอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้ 46 เปอร์เซ็นต์ ขยะทั่วไป เช่น ถุงขนม ถุงกาแฟ 9 เปอร์เซ็นต์ ขยะรีไซเคิล 42 เปอร์เซ็นต์ และขยะอันตรายเช่น ถ่ายไฟฉาย หลอดไฟอีก 3 เปอร์เซ็นต์ สำหรับเศษขยะที่คัดแยกจะใช้กากน้ำตาลหมัก 40 วัน กลายเป็นปุ๋ยน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพ นำไปแจกจ่ายสมาชิก ใช้ราดกองเศษวัสดุ กลายเป็นปุ๋ยหมัก ใส่ผักปลอดสารพิษ นอกจากนี้ยังมีทีมเด็กและเยาวชนจักรยานเก็บขยะ สร้างแรงจูงใจการมีส่วนร่วมให้กับเด็ก ทำให้หมู่บ้านได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดอย่างต่อเนื่อง” นายพินิจ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้นรข.เขตนครพนม ตรวจยึดรถยนต์ลักลอบนำออกนอกราชอาณาจักร
บทความถัดไปฮ่องกงใช้กฎหมายมั่นคงใหม่ รวบตัวเจ้าพ่อสื่อ ‘จิมมี ไหล’