ผู้ว่าฯปทุมธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงจังหวัดปทุมธานี “ประติมากรรมดอกบัวปทุมธานี 100 ปี

ผู้ว่าฯปทุมธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงจังหวัดปทุมธานี “ประติมากรรมดอกบัวปทุมธานี 100 ปี

เมื่อเวลา 17.00 น.ที่ สวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงจังหวัดปทุมธานี “ประติมากรรมดอกบัวปทุมธานี ๑๐๐ ปี” โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาวธนียา นัยพินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

เนื่องด้วย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ดร.พินิจ บุญเลิศ) มีดำริให้จัดสร้าง “ประติมากรรมดอกบัวปทุมธานี ๑๐๐ ปี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นสัญลักษณ์แสดงอัตลักษณ์บนสถานที่สำคัญ (Landmark) ของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่แห่งนี้ และเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนเผยแพร่แนวคิดงานศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีผ่านผลงานงานศิลป์ของศิลปินแห่งชาติให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและประชาชน ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ตลอดจนส่งเสริมให้ สวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองปทุมธานี ที่สำคัญแห่งนี้ ให้เป็นที่รู้จักและเป็นสัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยว ที่สำคัญและทรงคุณค่าของจังหวัดปทุมธานี

แนวคิดในการสรรค์สร้าง “ประติมากรรมดอกบัวปทุมธานี 100 ปี” เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดปทุมธานี โดยปรากฏตามเอกสาร ทางประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่า นาม “เมืองประทุมธานี” มีที่มาจาก พระบาท- สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 โปรดเกล้าฯ พระราชทานเมื่อคราว เสด็จฯ และได้รับบัวจากชาวมอญ ในเทศกาลประเพณีรับบัวที่สามโคก ซึ่งจัดขึ้น ในเดือน 11 จ.ศ. 1177 อันเป็นช่วงเวลาที่บัวออกดอกเป็นจำนวนมาก จึงได้พระราชทานนามให้สมกับเป็นแหล่งบัวชุกชุม ปัจจุบัน จังหวัดปทุมธานีเป็นแหล่งอารยธรรมทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เก่าแก่ และเป็นเมืองอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมไฮเทค รวมถึง เป็นเมืองตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

อย่างไรก็ดี บรรยากาศทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยังดำรงอยู่ และจังหวัดปทุมธานีมุ่งหมายที่จะพัฒนาเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการสร้างอัตลักษณ์และสัญลักษณ์ที่โดดเด่น เพื่อสื่อถึงสภาพสังคม ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของจังหวัดปทุมธานี เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานี

สำหรับ “ประติมากรรมดอกบัวปทุมธานี100 ปี” นั้น ถือว่าเป็นประติมากรรมชิ้นแรกของประเทศไทย ที่มีศิลปินแห่งชาติ รวม 13 ท่าน ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลป์เพื่อแผ่นดิน โดยองค์ประกอบของประติมากรรม ประกอบด้วย ดอกบัว และลูกแก้ว ขนาด 2.50 เมตร จำนวน 12 ลูก บนโครงสร้างเสาขนาดใหญ่รวมฐาน สูง 10 เมตร ลักษณะเป็นดอกบัวตูมกำลัง ผลิบาน และลูกแก้ว 12 ลูก เปรียบเสมือนกาลเวลาเป็นนาฬิกาบอกความเป็นมาของเมืองปทุมธานี รวมถึง ปลาตะเพียนเงิน ตะเพียนทอง อยู่รายล้อมรอบประติมากรรมดอกบัวปทุมธานี 100 ปี นี้ด้วย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงจังหวัดปทุมธานี “ประติมากรรมดอกบัวปทุมธานี 100 ปี” ในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันในการส่งเสริมให้ “ประติมากรรมดอกบัว 100 ปี” นี้ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางร่วมกันสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน

เรียนรู้และศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ของเมืองปทุมธานี รวมถึง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ชื่นชอบงานศิลปะได้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานีมากขึ้น เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีอีกทางหนึ่ง และจะทำนุบำรุงรักษา “ประติมากรรมดอกบัว 100 ปี” นี้ ให้อยู่คู่กับจังหวัดปทุมธานีของเราตลอดไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้แห่แชร์! คลิป ตร. รับเงินปริศนา ชี้ให้นาย 1 หมื่น ใจดีคืนให้คนจ่าย 1,000 บอกเป็นค่าน้ำมัน
บทความถัดไปช่วยระทึก! นักเรียนม.3 ป่วยซึมเศร้า ที่ถูกโกงค่ารถสองแถว จะกระโดดสะพานลอยซ้ำ