ชาวเพชรบุรี เฮ! กรมทางหลวง ทุ่มงบ100ล้าน ปรับปรุงยกระดับสามแยกท่ายาง

แขวงทางหลวงเพชรบุรี จัดแสดงความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางแยกท่ายาง ด้วยงบประมาณ100ล้านบาท

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ..เอกรัตน์ นาคาคง รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการแสดงความคิดเห็นและเลือกแบบก่อสร้างปรับปรุงทางแยกและยกระดับความสูงของผิวจราจร พร้อมทั้งก่อสร้างจุดกลับรถใต้ทางแยกบริเวณสามแยกท่ายาง ด้วยงบประมาณ100ล้านบาท โดยการแสดงความคิดเห็นดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีนายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอท่ายาง นายนที ขวัญแพ ผอ.แขวงทางหลวงเพชรบุรี นายสาธิตอุ๋ยตระกูล ..เพชรบุรี นางนฤมลกิจ กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วย ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับการก่อสร้าง เข้าร่วม

ทั้งนี้ การปรับปรุงทางแยกท่ายาว เนื่องจากปัจจุบันสภาพปัญหาการจราจรบนท้องถนนเกิดการติดขัดเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและวันหยุดราชการ และทำให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุจนทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งในพื้นที่อำเภอท่ายาง โดยเฉพาะบริเวณสามท่ายางปัจจุบันมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร จึงทำให้ไม่สะดวกที่จะระบายรถในทางตรง และประชาชนเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุ ขณะรอจุดกลับรถเพื่อมุ่งหน้าเข้าตลาดท่ายาง ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรในบริเวณทางแยกท่ายาง ซึ่งมีปริมาณการจราจรสูงขึ้นในมีประสิทธิภาพ โครงข่ายทางหลวงจึงมีโครงการปรับปรุงทางแยกดังกล่าวโดยยกระดับความสูงของผิวจราจรและก่อสร้างทางกลับรถใต้ทางแยก เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง และเป็นการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย

ดังนั้น กรมทางหลวงจึงได้กำหนดทำโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4 ปรับปรุงทางแยกท่ายาง ที่ ..169+106 ตอนเขาวังสระพระ ระหว่าง . 168+550-..169+600 ระยะทาง1.050 กิโลเมตร ด้วยงบประมาณที่นายสาธิต อุ๋ยตระกูล ..เขต2จังหวัดเพชรบุรี ประสานต่อรัฐบาลและได้รับอนุมัติจากสภาด้วยวงเงินงบประมาณจำนวน100ล้านบาท งบประมาณปี 2564และตลอดระยะที่ผ่านมาทางวิศวของกรมทางหลวงได้ดำเนินการออกแบบการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกท่ายาง ออกเป็น3แบบ ดังนั้นในวันนี้ ทางแขวงทางหลวงจังหวัดเพชรบุรี จึงได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับฟังข้อมูลข่าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในทุกขั้นตอนของโครงการก่อสร้าง อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง

รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ระหว่างภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อโครงการ เพื่อนำพาไปสู่การร่วมมือกันพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมและขนส่ง เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบ และสอดรับกับยุทธศาสตร์ของประเทศ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ที่สำคัญเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุ และผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและปลอดภัยในโอกาสต่อไป

สำหรับการร่วมกันแสดงความคิดเห็น และการตัดสินใจร่วมกันนั้น ประชาชนเสี่ยงส่วนใหญ่ได้มีมติเลือก ให้ทางกรมทางหลวงใช้แบบลักษณะ taer drop double โดยเวรคืนที่ดินร่วมกับทำทางลอดใต้สะพาน โดยจะสร้างทางยกระดับตามแนวถนนเพชรเกษม แล้วจะทำวงเวียนเข้าออกระหว่างท่ายางเมืองเพชรบุรีท่ายางชะอำ ส่วนเส้นทางไปหมู่บ้านหนองแฟบปึกเตียน ยังคงใช้เส้นทางตามปกติดเหมื่อนเช่นปัจจุบัน อย่างไรก็ตามทางวิศวะกรมทางหลวงจะดำเนินการประยุกต์แก้ไขแบบก่อสร้างตามที่ประชาชนร้องขอ และจะเขียนแบบมานำเสนอให้ประชาชนได้ทราบก่อนที่จะมีการลงมือก่อสร้างและปรับปรุงทางแยกท่ายางต่อไปในอีกไม่ช้า

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ม็อบลาดกระบัง’ ยุติ เชิญชวนสมทบหน้าเรือนจำ พรุ่งนี้นัดใหม่ ‘บางนา’ 4 โมงเย็น
บทความถัดไป‘ลาซามพ์’ ยิง ‘อตาลันต้า’ 3-1 ยัดเยียดความปราชัย 2 แมตช์รวด