“กฤษฎา “ส่งไลน์ขอบคุณ ผวจ. นอภ. ขรก.ปกครองทุกระดับ ให้ประชามติเรียบร้อย

เมื่อเวลา 22.30 น.วันที่ 7 สิงหาคม นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งข้อความ ด่วนที่สุด ผ่านแอพพริเคชั่นไลน์ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับ รวมทั้ง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ทุกจังหวัด เพื่อขอขอบคุณการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ที่ปรากฎว่า ในการทำงานของชาวมหาดไทยทุกฝ่าย ทุกคน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมปฏิบัติงานอย่างแข็งขัน มิย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค ทำให้ภารกิจในการอำนวยความสะดวกให้การลงประชามติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

“กระผมในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงขอขอบคุณพวกเรา และขอให้คุณงามความดีจากการทำงานในครั้งนี้ ส่งผลให้พวกเราและครอบครัวทุกคนจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความสำเร็จในชีวิตตามที่มุ่งหวังทุกประการ ด้วยจิตคารวะ” นายกฤษฎา ระบุ

Document-page-001 (13)

บทความก่อนหน้านี้ดอน ขอบคุณคนไทยสนับสนุนรบ.-คสช. ยัน เดินหน้าฟังเสียงส่วนใหญ่-สู่ปชต.สากล
บทความถัดไปบก.ลายจุด-ณัฐวุฒิ ขอคนไม่เห็นชอบอย่าท้อ เรียนรู้-สู้ต่อ เอกนัฏ ชี้ สู่ยุคใหม่การปฎิรูป