นักวิชาการคึกคัก “ร่วมวิจัยโปรตีนในยาง” กยท.หนุน “ม.อ.สุราษฎร์” ตั้งศูนย์ศึกษาฯ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ห้องประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการประชุมต่อเนื่องจากวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมกันจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การแพ้โปรตีนในยางธรรมชาติ ทางออกเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางพารา” โดยวันเดียวกันนี้ มีการจัดประชุมต่อเนื่องในหัวข้อ พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมระหว่าง ม.อ. และ กยท. ในการก่อตั้ง “ศูนย์การศึกษาการแพ้โปรตีนในยางธรรมชาติ” โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งในส่วนเจ้าหน้าที่กยท. นักวิจัยและนักวิชาการ ของ ม.อ. จากทุกวิทยาเขต ร่วมกันหาข้อสรุป

รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และกรรมการ กยท. กล่าวว่า ข้อสรุปจากที่ประชุมในวันนี้ ทั้ง กยท. และ ม.อ. จะร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของ กยท. และนโยบายของนายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานบอร์ดการยางแห่งประเทศไทย ที่จะให้การใช้ยางพารามาขึ้น โดยสิ่งแรกคือการค้นหาสายพันธุ์ยางพาราที่มีคุณสมบุติเหมาะสม และมีความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดหรืออาจจะไม่มี ซึ่งทางกยท. ได้สะสมสายพันยางไว้แล้วกว่า 40 สายพันธุ์ นักวิจัยจะนำไปวิเคราะห์ว่าสายพันธุ์ใดที่มีโปรตีนที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ในลักษณะไหนอย่างไร และจะทำการวิจัยในทุกรูปแบบ

“นอกจากดูในเรื่องโปรตีนของการแพ้แล้ว จะดูในเรื่องของการแปรรูป คุณสมบัติต่างๆ ทั้งจากตัวของยางและจากส่วนประกอบที่ไม่ใช่ยาง โดยนักวิจัยจะแบ่งกลุ่ม ไปปฏิบัติงานตามความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ตนเองถนัด และจะร่วมกันจัดทำโครงการวิจัยต่อไป” รศ.ดร.เจริญกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon