ปภ.ชี้ยังมีน้ำท่วมขัง 5 จังหวัดภาคใต้ 5 เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ์

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 ธันวาคม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย ในพื้นที่ภาคใต้ 7 จังหวัด 46 อำเภอ 189 ตำบล 991 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 33,835 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังใน 5 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี ระดับน้ำภาพรวมลดลง ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ์ โดยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังและสำรวจความเสียหายครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – ปัจจุบัน (1 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 น.) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย รวม 7 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา ยะลา นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี รวม 46 อำเภอ 189 ตำบล 991 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 33,835 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต แยกเป็น พื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก 7 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา ยะลา นราธิวาส และ สุราษฎร์ธานี รวม 43 อำเภอ 178 ตำบล 940 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 33,704 ครัวเรือน

ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังใน 5 จังหวัด ได้แก่
นครศรีธรรมราช ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอชะอวด อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอ พระพรหม อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอทุ่งสง อำเภอนาบอน อำเภอลานสกา และอำเภอสิชล ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

พัทลุง ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอกงหรา อำเภอป่าบอน อำเภอป่าพยอม และอำเภอเขาชัยสน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

สงขลา ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ อำเภอควนเนียง อำเภอสิงหนคร และอำเภอรัตภูมิ ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

นราธิวาส ยังคงมีน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำภอสุไหงโก-ลก อำเภอระแงะ และอำเภอเจาะไอร้อง ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

สุราษฎร์ธานี เกิดฝนตกหนักน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอดอนสัก และอำเภอกาญจนดิษฐ์ รวม 4 ตำบล 6 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 60 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

พื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 1 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช รวม 3 อำเภอ 11 ตำบล 51 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 131 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องสูบน้ำ เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ รถบรรทุก ติดตั้งเครน รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รถไฟฟ้าส่องสว่าง ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่สูงและเร่งระบายน้ำท่วมขัง รวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ท้ายนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ประยุทธ์ บอก ข้อดีชุดนักเรียน เปลืองน้อยกว่าไปรเวต-ปลอดภัย เวลาอยู่ที่สาธารณะ
บทความถัดไปยังไง! “วัน อยู่บำรุง” ร้องอ้าว หลัง หญิงหน่อยลาออก จากก่อนหน้าบอก พ่อเหลิมมาแล้ว