ผู้ว่าฯขอนแก่น เผยผู้ป่วยโควิด-19 กลับบ้านได้แล้ว 2 ราย – อีก 1 ครบกำหนด 8 ม.ค. นี้

ผู้ว่าฯขอนแก่น เผยผู้ป่วยโควิด-19 รักษาหายกลับบ้านแล้ว 2 ราย – อีก 1 ครบกำหนด 8 ม.ค. นี้ พร้อมมีมติเตรียมโรงพยาบาลสนาม 120 เตียง

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ภายในจังหวัดว่า ผลการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อจำนวน 3 ราย ขณะนี้ผู้ป่วยติดเชื้อ 2 รายแรก ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้เข้าสู่ระบบการรักษาและผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสาธารณสุข จากการตรวจสอบไม่ปรากฏเชื้อ รักษาหายเป็นปกติแล้ว และอีก 1 ราย รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแวงใหญ่ ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาในวันที่ 8 มกราคม นี้ โดยขอให้ประชาชนตั้งอยู่บนหลักความไม่ประมาท ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น เปิดเผยอีกว่า ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยภาพรวมของประเทศจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ จังหวัดขอนแก่น ได้มีการพิจารณาและประเมินผลอย่างรอบคอบในทุกๆ ด้าน โดยมีมติร่วมกัน 10 ข้อ ดังนี้

1. ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการโรงแรมและสถานบริการต่างๆ ในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจของประชาชนอย่างสูงสุด

2 .ให้หอการค้า และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ขอความร่วมมือผู้ประกอบการภาคประชาชนทั้งหมดในพื้นที่ ให้ดำเนินการภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ

3. การเปิด- ปิดสถานศึกษา ทุกระบบของจังหวัดขอนแก่น ให้ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ใช้อำนาจทางการบริหาร ภายใต้สภาวะปกติของสถานศึกษาในการพิจารณา เปิด-ปิด ตามสถานการณ์

4 .จังหวัดขอนแก่น ได้ประเมินระบบการคัดกรอง ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ในทุกระบบ ซึ่งพบว่ามีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพด้านสาธารณสุขสูง ดังนั้น จึงให้มีความเข้มงวดและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในระบบที่วางไว้

5. การบริการภาครัฐ ในทุกระบบของจังหวัดขอนแก่นยังคงเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตามปกติ

6 .ให้ส่วนราชการ เตรียมพร้อมมาตรการ ที่จะให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทำงานที่บ้าน หรือ work from home เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมแผนรองรับ ซึ่งขณะนี้ยังคงดำเนินการตามปกติ

7. การคัดกรองผู้เดินทางที่สถานีรถไฟ ซึ่งได้ดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด โดยให้ เทศบาลนคร สาธารณสุขอำเภอ ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอ สนับสนุนปฏิบัติการร่วมกับสถานีรถไฟขอนแก่น ในการคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

8. จังหวัดขอนแก่น ออกประกาศให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ซึ่งแต่เดิมประกาศให้ 10 จังหวัดเพื่อให้สอดคล้องกับ ศบค. จังหวัดขอนแก่นจะได้ประกาศให้ผู้ที่เดินทาง มาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพิ่มเติมอีก 18 จังหวัด รวมเป็น 28 จังหวัด ที่เป็นจังหวัดควบคุมสูงสุด ต้องเข้ารายงานตัวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแสดงตนผ่านแอพพลิเคชั่น หรือ คิวอาร์โค้ดของจังหวัด

9. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เตรียมพร้อมและสนับสนุนการจัดทำฟูดแบงก์ หรือธนาคารอาหาร เพื่อเตรียมพร้อมรองรับในกรณีที่มีความจำเป็นในพื้นที่ ในกรณีที่จะมีชาวขอนแก่น เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาจำนวนมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

10.การพิจารณาจัดตั้งโรงพยาบาลสนามหลัก คือที่ศูนย์อนามัยที่ 7 และโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์ ซึ่งทั้งสองแห่งมีความจุรองรับได้ 120 เตียง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สาวสมุทรสาคร ไปเยี่ยมญาติแพร่เชื้อโควิดติด 7 ราย ผู้ว่าฯสุราษฎร์ สั่งปิดโรงเรียน
บทความถัดไปเตรียมใช้มรภ.นครปฐมเป็นสถานที่กักกัน เฝ้าระวังสังเกตอาการ โควิด