เซียนสนุกเฮ ผู้ว่ากาญจน์ เปิดโต๊ะแล้ว แถมเปิดโรงหนังด้วย

เซียนสนุกเฮ ผู้ว่ากาญจน์ เปิดโต๊ะแล้ว แถมเปิดโรงหนังด้วย

วันนี้ 2 มี.ค.64 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 1086/2564 เรื่อง เปิดดำเนินการของสถานที่ กิจการ และกิจกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

ระบุว่า อนุสนธิคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 63/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV1D – 19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นการชั่วคราว ดังนี้ 1. ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ โรงภาพยนตร์ สถานออกกำลังกายฟิตเนส ที่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์ และ 2.โต๊ะสนุกเกอร์ รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน นั้น

เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรี สามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) ได้ผลดีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถขับเคลื่อนควบคู่ไปกับการดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุข โดยมุ่งถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ ประกอบกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 3/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง และตามข้อกำหนดออกตามความในตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเดิน พ.ศ.2548 กำหนดให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และ (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 63/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี แล้วให้เปิดดำเนินการตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ โรงภาพยนตร์ และโต๊ะสนุกเกอร์ รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน

โดยผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการ 0 -M – H – T- T และข้อปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยในเรื่องการคัดกรองผู้ติดเชื้อ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย หลักการของ Social Distancng และลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

อนึ่งผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามดำสั่งนี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ก็อาจระงับหรือเปลี่ยนแปลงการผ่อนคลายสถานประกอบการ/สถานที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้มีผล ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ผลชันสูตรพบ ครูวัย 48 นอนเสียชีวิตคาบ้านพัก เส้นเลือดในสมองแตก นำศพตั้งที่บ้านเกิด
บทความถัดไปราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบคกก.กองทุนยุติธรรม เปิดเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน