ประธาน กสม.เเจง หลังเครือข่ายประชาชนภาคใต้ขอเปลี่ยนตัว ชี้ไม่อยู่ฟังแถลงการณ์ เพราะได้อ่านแล้ว

วัส ติงสมิตร

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ออกเเถลงข่าวเรื่อง กรณีเครือข่ายประชาชนภาคใต้ขอให้เปลี่ยนตัวประธาน กสม.โดยรถบุุว่า

​ด้วยเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 มีกลุ่มบุคคลซึ่งใช้ชื่อว่าเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิชุมชนภาคใต้ ได้ร่วมกันแถลงการณ์ ตำหนิและขอให้เปลี่ยนตัวประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นายวัส ติงสมิตร) โดยให้เหตุผลว่า จะขออ่านแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐหยุดการดำเนินนโยบาย โครงการ หรือกิจการที่ละเมิดสิทธิชุมชนในภาคใต้ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต สังคม วิถีวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การละเมิดสิทธิชุมชนตามมา

​แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า เครือข่ายฯหวังจะให้คณะกรรมการสิทธิฯได้รับเนื้อหาสาระของข้อเสนอ โดยได้ประสานงานกับกรรมการสิทธิฯบางท่านไว้ล่วงหน้าเพื่อขอช่วงเวลาก่อนปิดเวทีการประชุมในการจัดแถลงข่าวนี้ แต่กลับได้รับการปฏิเสธจากประธานกรรมการฯ

​ขอเรียนชี้แจงว่า มีกรรมการสิทธิฯท่านหนึ่งขออนุญาตจริง แต่ประธานกรรมการฯอนุญาตให้อ่านคำแถลงการณ์ได้เมื่อปิดงานเรียบร้อยแล้ว โดยให้อ่านในที่ประชุมได้พร้อมจัดไมโครโฟนให้ ซึ่งไม่เคยอนุญาตให้เวทีอีก 3 แห่งก่อนหน้านี้ใช้ไมโครโฟนเลย

​แถลงการณ์ดังกล่าวยังระบุต่อไปว่า เครือข่ายฯทราบมาว่า ในเวที กสม. พบประชาชนที่จัดไปก่อนหน้านี้ในภาคอื่นๆก็เกิดในลักษณะเดียวกัน

ขอเรียนชี้แจงว่า ในเวที กสม. พบประชาชนก่อนหน้านี้ 3 แห่ง คือที่จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ และชลบุรี ไม่มีปัญหาอย่างเดียวกับที่เกิดในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การอ่านคำแถลงการณ์ของขบวนการหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นก็อ่านในห้องสัมมนาหลังปิดงานไปแล้ว โดยประธานกรรมการฯไม่ได้อยู่ฟังคำแถลงการณ์ เพราะได้อ่านแล้ว เนื่องจากขบวนการดังกล่าวได้ส่งให้อ่านล่วงหน้า 1 วันแล้ว

​อนึ่งประธานกรรมการฯ ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

​1) บุคคลที่ยืนอยู่ข้างผู้อ่านคำแถลงการณ์ที่หน้าห้องสัมมนา คือ ผู้ดำเนินรายการสัมมนากลุ่มย่อยในประเด็นสถานการณ์โครงการพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งย่อมรู้ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาจากการสัมมนากลุ่มย่อยดี และปรากฏอยู่ในการนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยพร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งมีการถ่ายทอดสดทางวิทยุกระจายเสียงเป็นที่ทราบกันอย่างกว้างขวางอยู่แล้ว

2) บุคคลที่จะอ่านคำแถลงการณ์ในห้องสัมมนาก่อนประธานกรรมการฯจะสรุปผลการสัมมนาและกล่าวปิดงาน ก็เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการของกรรมการสิทธิฯคนที่มาขออนุญาต

3) คำแถลงการณ์ที่เครือข่ายฯจะขออ่านในห้องสัมมนาก่อนปิดงานแม้จะมีเนื้อหาสาระดี แต่ก็เป็นเนื้อหาสาระในกรอบการสัมมนาของกลุ่มย่อย ๕ กลุ่ม และมีการนำเสนอสู่ประชาชนทางวิทยุกระจายเสียงอยู่กว้างขวางอยู่แล้ว ทั้งเนื้อหาส่วนใหญ่ก็ปรากฏอยู่ในบทสรุปผลการสัมมนาซึ่งประธานกรรมการฯได้ดำเนินการก่อนกล่าวปิดการสัมมนาอยู่แล้ว
​​​​​​​
​​​​​​​

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้มันเละมาก! ชาวเน็ตแห่เเชร์ภาพรถยนต์หลังน้ำรอระบาย สภาพสุดบรรยาย
บทความถัดไปนายกฯ เปิดทำเนียบฯ เลี้ยงต้อนรับทัพนักกีฬาโอลิมปิก จัด3เพลงรวด ร้องให้กำลังใจ