เชียงใหม่ แจงตัวเลขผู้ป่วยโควิด พบ โซนสีแดง อ.เมือง ติดเชื้อสูงสุด 1,185 ราย

เชียงใหม่ แจงตัวเลขผู้ป่วยโควิด พบ โซนสีแดง อ.เมือง ติดเชื้อสูงสุด 1,185 ราย

เมื่อวันที่ 19 เมษายน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เชียงใหม่ เปิดเผยรายงานพื้นที่อำเภอที่พบผู้ติดเชื้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2564) ดังนี้ โซนสีแดง มี 7 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อ 1,185 คน อ.สันทราย 216 คน อ.สันกำแพง 104 คน อ.สารภี 100 คน อ.หางดง 85 คน อ.แม่ริม 78 คน และ อ.ดอยสะเก็ด 60 คน

โซนสีส้ม มี 7 อำเภอ ได้แก่ อ.สันป่าตอง พบผู้ติดเชื้อ 40 คน อ.แม่แตง 27 คน อ.ฝาง 16 คน อ.ดอยหล่อ 16 คน อ.เชียงดาว 14 คน อ.แม่อาย 14 คน และ อ.จอมทอง 13 คน

โซนสีเหลือง มี 10 อำเภอ ได้แก่ อ.พร้าว พบผู้ติดเชื้อ 10 คน อ.แม่วาง 9 คน อ.เวียงแหง 7 คน อ.แม่ออน 7 คน อ.ไชยปราการ 5 คน อ.แม่แจ่ม 4 คน อ.ฮอด 4 คน อ.ดอยเต่า 3 คน อ.อมก๋อย 3 คน และ อ.สะเมิง 2 คน

สำหรับโซนสีขาวซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อยังคงมีเพียงเดียวคือ อ.กัลยาณิวัฒนา

ทั้งนี้ยังมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการสอบสวน 13 ราย

โซนสีประจำอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมติให้แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนสีเพื่อแบ่งพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาด และเป็นการควบคุมจำกัดวงการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมืองดการเดินทางโดยไม่จำเป็น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งโซนสีออกเป็น 4 โซน ได้แก่ สีขาว คือ พื้นที่ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ สีเหลือง พื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อ 1-10 ราย สีส้ม คือ พื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อ 11-50 คน และ สีแดง พื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อ 51 รายขึ้นไป

ส่วนทางด้าน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายงานข้อมูลโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หอหญิง 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่า ณ วันที่ 19 เม.ย. 2564 เวลา 8.00 น. จากจำนวนเตียงสนาม เป็นทางการจำนวน 350 เตียง ใช้ไป จำนวน 321 เตียง คงเหลือ จำนวน 29 เตียง ทั้งนี้ปัจจุบันมีผู้ป่วย ที่เข้ารับการรักษาตัวรวมจำนวนทั้งหมด 321 ราย เป็นผู้ป่วยชาย 154 ราย และ ผู้ป่วยหญิง 167 ราย จำนวนผู้ป่วยที่กลับบ้าน (รักษาครบ 14 วัน) 0 ราย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ชวน’ ยังไม่ฉีดวัคต้านโควิด เผยรอบุคลากรทางการแพทย์ฉีดให้ครบก่อน ย้ำคุมเข้มสภาหลังหยุดยาว
บทความถัดไปคอฟฟี่เบรก : เสียงสั่น