ผู้ว่าพิจิตร สั่งห้ามข้าราชการ-บุคลากรหน่วยงานรัฐ เดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดมาตรการ สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดพิจิตร ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 10 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป ดังนี้ห้ามข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบุคลากรหน่วยงานของรัฐในสังกัด เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดพิจิตรโดยไม่ได้รับอนุญาต

นายรังสรรค์ กล่าวอีกว่า กรณีมีความจำเป็นต้องออกนอกพื้นที่จังหวัดพิจิตร ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรที่ปฏิบัติราชการแทน โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ก่อนเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดพิจิตร

นายรังสรรค์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ กรณีได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดพิจิตร เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ในท้องที่จังหวัดพิจิตร ตามคำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 8/2564 ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 โดยมีสาระสำคัญ

ผู้เดินทางมาจาก 20 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ ตาก นครปฐม นครราชสีมา นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต ระยอง สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระแก้ว สุพรรณบุรี อุดรธานี นครสวรรค์ และพิษณุโลก ติดตั้งและใช้ระบบแอพพลิเคชั่นหมอชนะ ลงทะเบียนปกป้องพิจิตร รายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม. ในพื้นที่ เพื่อตรวจคัดกรองและกักตัวที่บ้านของตนเองเป็นเวลา 14 วัน หรือตามเวลาที่อยู่จริง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พ่อน้องเฌอ อ่านจม. ‘อากง’ เขียนถึง ‘ทนายอานนท์’ จากเรือนจำ ชวนรำลึก 9 ปีพรุ่งนี้ หน้าศาลฎีกา
บทความถัดไปคลองเตย ทำความเข้าใจแนวทางป้องกันโควิด จ่ายบัตรคิวตามสัดส่วนผู้ติดเชื้อในชุมชน