ศรชล.ภาค 3 เก็บกู้วัตถุทรงกลมในทะเล คาดเป็นถังเชื้อเพลิงจรวด

ศรชล.ภาค 3 เก็บกู้วัตถุทรงกลมในทะเล คาดเป็นถังเชื้อเพลิงของจรวดหรือกระสวยอวกาศ

ศรชล.ภาค 3 ร่วมกับสถาบันวิจัยอวกาศฯ หรือ GISTDA ทำการเก็บกู้วัตถุทรงกลมในทะเลใกล้เกาะแอลภูเก็ต คาดเป็นถังเชื้อเพลิงของจรวดหรือกระสวยอวกาศที่ถูกสลัดทิ้งช่วงส่งยานขึ้น ส่งมอบให้สถาบันวิจัยอวกาศฯ นำไปจัดแสดง

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.64 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 หรือ ศรชล.ภาค 3 เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 พ.ค.64 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ศรชล.ภาค 3 ได้รับแจ้งจากชาวประมงพื้นบ้านว่าพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายวัตถุระเบิดบริเวณ เกาะแอล จ.ภูเก็ต จึงประสานได้กับ ทัพเรือภาค 3 (ทรภ.3)ขอสนับสนุน จนท. EOD, ชุดปฏิบัติการพิเศษ (ชปพ.), หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ เกาะภูเก็ต (นรภ.ทร.), และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยดังกล่าวฯ ร่วมกับ หมวดเรือเฉพาะกิจ ศรชล.ภาค 3 และชาวประมงผู้พบเพื่อยืนยันจุด

โดยในเบื้องต้น จนท. EOD ได้ทำการตรวจสอบ พบว่า วัตถุดังกล่าวมีลักษณะเบื้องต้น เป็นโลหะทรงกลม(คล้ายลูกนิมิตร) เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 70 ซม.และยืนยันว่าไม่ใช่วัตถุระเบิด และไม่มีสารพิษ จึงได้ดำเนินการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งกับทาง เจ้าหน้าที่กรมสรรพาวุธทหารเรือ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับกลับมาคือ น่าจะเป็นชิ้นส่วนของกระสวยหรือจรวดอวกาศ

ต่อมา ศรชล.ภาค 3 จึงได้ประสานงานกับสถาบันวิจัยอวกาศ และ ภูมิสารสนเทศ (GITSDA ) ตรวจสอบภาพถ่ายอีกครั้ง ผลที่ได้รับตรงกันคือ ทั้งสองหน่วยงาน ยืนยันว่า วัตถุดังกล่าวเป็นชิ้นส่วนของถังเชื้อเพลิงของ จรวดหรือกระสวยที่ใช้ส่งไปยังอวกาศ แล้วจะถูกสลัดทิ้งออกเป็นช่วงในการส่งขึ้น ซึ่งรายละเอียดทางผู้เชี่ยวชาญของ GISTDA จะตรวจสอบ ต่อไป

หลังจากนั้นใน วันที่12 พ.ค.64 ทาง ศรชล.ภาค 3 จึงทำหนังสือขอให้ทาง GISTDA ส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมวางแผนการเก็บกู้ ร่วมกับ ศรชล.

ภาค 3 และ ทรภ.3 ในช่วงระหว่าง 16 – 18 พ.ค.64 ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จในวันนี้ (17 พ.ค.64)
จากการตรวจสอบโดยละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญของ GISTDA และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในเรื่องของ สารไฮดราซีนที่เป็นเชื้อเพลิงที่บรรจุในถังน่าจะถูกใช้งานจนหมดเรียบร้อย ประกอบกับการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบจุดที่พบ สภาพแวดล้อมทางทะเลปกติมีสัตว์น้ำ ปะการัง หอยเม่น ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งที่ทำให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดังกล่าว ไม่ได้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามในการเก็บกู้ฯ จนท.ชุดเก็บกู้ได้ใช้ความระมัดระวังและป้องกันอย่างเต็มที่ ทั้งทีมเก็บกู้และยุทโธปกรณ์ที่ใช้มีความปลอดภัย ซึ่งยืนยันได้ว่าการดำเนินการทั้งหมด ศรชล.ภาค 3 ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยประชาชน เจ้าหน้าที่ และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลในพื้นที่เป็นอันดับแรก


สำหรับการดำเนินการต่อไป หลังจากตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญโดยละเอียด ศรชล.ภาค 3 จะทำการส่งมอบวัตถุดังกล่าวฯ นี้ให้กับ GISTDA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย นำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีทางอวกาศของประเทศไทยในอนาคต หลังจากนั้น จะนำไปแสดงในพิพิธภัณฑ์อวกาศของ GISTDA เพื่อให้ประชาชนได้ชมต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้งอนหน่อยอร่อยเลย! ‘หมอช้าง ทศพร’ ชี้ 2 ราศี ที่ถ้างอน ต้องง้อด้วยของกิน
บทความถัดไปรพ.กันทรลักษ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในหอผู้ป่วย จนท.ติด 1 ราย กักตัว 67 บุคลากรแพทย์