หน.ด่านกักกันสัตว์ เตือนผู้ค้าเนื้อสัตว์แบบไม่ปรุงสุก ต้องมีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์

หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นราธิวาส เตือนผู้ประกอบการที่นำเนื้อสัตว์แบบไม่ปรุงสุกมาจำหน่ายต้องมีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์จากสัตวแพทย์ท้องที่ต้นทาง เพื่อป้องกัน-ควบคุมโรคระบาดและสุขอนามัยที่ดีผู้บริโภค

วันที่ 17 มิถุนายน นายสัตวแพทย์ต้นพงศ์ คำพลงาม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นราธิวาส เตือนผู้ประกอบการร้านค้าที่นำเนื้อสัตว์ อาทิ เนื้อที่หั่นหรือชำแหละ เนื้อชาบู เนื้อสไลด์ เบคอน หมูหมักนมสด ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการปรุงสุกทุกประเภทมาจำหน่าย จะต้องมีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการต้นทางเป็นผู้ขออนุญาตผ่านระบบ e-Movement จากสัตวแพทย์ท้องที่ต้นทางแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อมีการเข้าตรวจ ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ 2558 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่เกิดกับสัตว์ และสุขอนามัยที่ดีต่อผู้บริโภค

นายสัตวแพทย์ต้นพงศ์ คำพลงาม กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีการจำหน่ายวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์แบบไม่ปรุงสุกผ่อนช่องทางออนไลน์เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากเป็นเนื้อสัตว์ดังกล่าวยังไม่ผ่านการตรวจสอบหรือได้รับใบอนุญาตเคลื่อนย้ายก็อาจมีความเสี่ยงที่จะทำให้ผู้บริโภคซื้อเนื้อสัตว์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ผ่านการตรวจโรค ไม่ทราบแหล่งที่มา ตรวจสอบย้อนกลับไม่ได้ มาบรรจุเพื่อจำหน่าย และอาจเกิดอันตรายจากสารปนเปื้อน สารเคมี ยาปฏิชีวนะ สารเร่งเนื้อแดง ซึ่งอาจเป็นสารก่อมะเร็ง

“ดังนั้นจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกรายดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค และกรณีตรวจพบว่าไม่มีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ ส่วนกรณีมีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ แต่กระทำการไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุในใบอนุญาต เช่น สถานที่ลงสินค้าปลายทางไม่ตรงกับที่แจ้งในใบอนุญาต จำนวนเกินกว่าที่แจ้งไว้ ฯลฯ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon