อำเภอคุระบุรี เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเพิ่ม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทันตแพทย์ธนากร ศฤงคารชยธวัช รอง นพ.สสจ.พังงา หัวหน้ากลุ่มงาน บุคลากรสาธารณสุขจาก สสจ.พังงา และ โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์  ร่วมรับผู้ป่วยชุดแรก ซึ่งเป็นผู้ป่วยจากหมู่ 3 บ้านหินลาด เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสนามโชคอำนวย จำนวน 66  ราย เป็นเพศชาย 46 ราย เพศหญิง 20 ราย สำหรับ โรงพยาบาลสนาม แห่งนี้ เป็นโรงพยาบาลแห่งที่สองของอำเภอคุระบุรี ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนโขคอำนวย ตำบลแม่นางขาว(โรงเรียนส่งคืน ) จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ของอำเภอคุระบุรี มีเตียงรองรับผู้ป่วย จำนวน 170 เตียง แยกเป็นโซนผู้ป่วยชายและผู้ป่วยหญิง

เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น ท้องที่ อสม.และจิตอาสา ที่ได้ร่วมดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมทั้งด้านอาคาร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอำนวยความสะดวกต่างๆ จนเกิดความพร้อมและรับผู้ป่วยในวันนี้ และ จะอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาและโรงพยาบาลชุนในโรงพยาบาลในจังหวัดพังงา หมุนเวียนมาร่วมปฏิบัติงาน มีแรงงานเมียนมาร่วมปฏิบัติงานเป็นล่ามในการสื่อสารกับผู้ป่วย และอำนวยการรักษาความปลอดภัยโดยทหารจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา จนเสร็จสิ้นภารกิจ

สำหรับกระบวนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในวันนี้ จะเคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 บริเวณโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก(เก่า) และผู้ป่วยรายใหม่ จากการตรวจเชิงรุก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 และคาดว่า จะมีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นอีกจำนวนมาก จากการเร่งตรวจเชิงรุก ตั้งแต่วันที่ 17-19 มิถุนายน 2564

สำหรับสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โเดยคลัสเตอร์แพปลา จะสามารถควบคุมได้ในวงจำกัด สำหรับคลัสเตอร์นักเรียนที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในโรงเรียนจากจังหวัดยะลา ในวันนี้ ไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม แต่ทางสสจ.พังงา ได้มีประกาศให้ผู้ที่เดินทางโดยรถยนต์ตู้โดยสารไม่ประจำทาง  หมายเลขทะเบีบน 36-0078 สงขลา  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 เส้นทางหาดใหญ่ – ภูเก็ต รายงานตัว ณ สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในขณะเดียวกัน ทางโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ได้ออกประกาศปิดตึกผู้ป่วยใน เนื่องจากพบผู้ป่วยโควิด 19 ในระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2564  โดยหากมีผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลก็จะดำเนินการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตะกั่วป่า

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ชายวัย 59 เสียชีวิตคาเตียงนวด ญาติชี้เพิ่งฉีดวัคซีนเข็ม 2 ไปได้ไม่กี่วัน วอนหาสาเหตุ
บทความถัดไปเปิดรายชื่อ 44 จุดขายสลากกินแบ่งฯ 80 บาท GLO Official Sellers