ผู้ว่าฯราชบุรี ขยายเวลาปิดโรงเรียนและพื้นที่เสี่ยงต่ออีกถึง 18 ก.ค. 

ผู้ว่าฯราชบุรี ขยายเวลาปิดโรงเรียนและพื้นที่เสี่ยงต่ออีกถึง 18 ก.ค.

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัด ได้ลงนามคำสั่งเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 โดยได้กำหนดข้อปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ เนื่องจากผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังมีอย่างต่อเนื่อง จากกลุ่มก้อนแพร่ระบาดในชุมชน โรงเรียน โรงงาน ตลาด และการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้พิจารณาเห็นสมควรบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดต่อไปอีกระยะหนึ่ง โดยให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภทที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป งดการใช้อาคารเรียน หรือสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน การสอบ ฝึกอบรม หรือทำกิจกรรมใดๆ ในรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 5-18 ก.ค.64 อีกทั้งยังมีมาตรการปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ปิดสถานที่ชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น เช่น สถานที่เล่นการพนันทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน ได้แก่ ชนไก่ กัดปลา ชกมวย วัวลาน ตลอดจนสถานที่ที่จัดให้มีการซ้อมชนไก่

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวต่อไปอีก ได้แก่ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานที่ที่มีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ สนามมวย ศูนย์พระเครื่อง-พระบูชา และสนามพระเครื่อง-พระบูชา โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การฉายหนังกลางแปลง และสถานที่ต่างๆ ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดไว้ มีผลตั้งแต่วันที่ 5-18 ก.ค.นี้

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของ จ.ราชบุรี ข้อมูลวันที่ 3 ก.ค. พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มจำนวน 98 ราย เป็นรายที่ 1,544-1,641 ของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน ทหาร พนักงานบริษัท เด็กในปกครอง นักเรียน ค้าขาย ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการ และไม่ได้ประกอบอาชีพ โดยมียอดผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 1,641 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาลสะสม 509 ราย รักษาหายสะสม 1,027 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 24 ราย

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image