‘เชียงใหม่’ ติดเชื้อใหม่ 100 ราย ตาย 1 พร้อมสั่งปิด 10 สถานที่เสี่ยง

วันที่ 25 กรกฎาคม ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงมีมติออกคำสั่งที่ 92/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดต่างๆ ดังนี้ 1.สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด 2.โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง 3.ร้านเกม ตู้เกม และร้านอินเทอร์เน็ต 4.สถานรับเลี้ยงเด็ก/เด็กก่อนวัยเรียน ยกเว้นสถานเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาลหรือสถานเลี้ยงเด็กที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ 5.สถานดูแลผู้สูงอายุ ยกเว้น ที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ 6.สถานที่ซึ่งใช้ในการปฏิบัติธรรม (สำหรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้ถือปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของผู้ปกครองของแต่ละศาสนา) 7.สวนน้ำ สวนสนุก ทั้งในร่มและกลางแจ้ง 8.สถานที่เล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด โดยมีจุดประสงค์เพื่อการค้า 8.สระว่ายน้ำที่ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป และ 10.โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร ทั้งนี้เพื่อให้การควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมโรคให้สงบโดยเร็ว ส่วนสถานประกอบการหรือกิจการอื่นๆ ยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด–19 อย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัดเช่นกัน โดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

นายกนก กล่าวอีกว่า จากการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง จำนวน 61 ราย นั้น พบว่ากลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวเป็นพนักงานของบริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 161-161/1 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และมีแนวโน้มว่าจะมีการระบาดในวงกว้าง โดยบริษัทดังกล่าวมีพนักงานปฏิบัติงานอยู่จำนวนมากถึง 336 ราย และจากการตรวจหาเชื้อ (Swab) จำนวน 106 ราย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 พบว่ามีผู้ติดเชื้อ 20 ราย และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจหาเชื้อ (Swab) อีกจำนวน 221 ราย และในวันนี้ (25 ก.ค. 64) ทราบผลเพิ่มอีก 41 ราย รวมเป็น 61 ราย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมติออกคำสั่งที่ 91/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว โดยสั่งให้ปิดบริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่บัดนี้ กรณีมีความจำเป็นจะต้องดำเนินกิจการ เพื่อลดผลกระทบทางธุรกิจ ให้นำหลักการ Bubble and Seal มาใช้ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และให้พนักงานที่สัมผัสเสี่ยงสูงต้องกักตนเอง (Home Quarantine) อย่างเคร่งครัด 14 วัน พร้อมให้หมู่บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก และห้ามทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง และลดการเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค โดยคำสั่งฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม–3 สิงหาคม 2564 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ด้านนายทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า วันนี้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสหรือผู้เสี่ยงสูง จำนวน 2,052 ราย พบผู้มีผลบวก 78 ราย อีก 22 ราย เป็นผู้ที่มีผลการตรวจจากต่างจังหวัด โดยปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อพบว่าการสัมผัสในสถานที่ทำงานมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น จากคลัสเตอร์ฟาร์มไก่ อาร์.พี.เอ็ม.ฯ อำเภอหางดง ขณะที่การนำเชื้อเข้ามาจากต่างจังหวัดยังคงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเช่นเดิม

ส่วนข้อมูลผู้เสียชีวิตในวันนี้เป็นรายที่ 31 ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชาย อายุ 59 ปี มีประวัติดื่มสุราเป็นประจำ ได้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยวันที่ 16 กรกฎาคม เริ่มมีไข้ ไอ หายใจเหนื่อย ได้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลชุมชน พบว่าติดเชื้อโควิด-19 ต่อมามีอาการเหนื่อยมากขึ้น ออกซิเจนในเลือดต่ำ จึงส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จากนั้นพบว่าระบบหายใจล้มเหลว กระทั่งเสียชีวิตลงในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.57 น.

การตรวจคัดกรองกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด เมื่อวานนี้มีการตรวจที่สนามบิน 7 ราย สถานีรถไฟ 29 ราย ทั้งหมดไม่พบเชื้อ ส่วนการตรวจผู้ที่เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัวและรถขนส่งสินค้า 14 ราย พบผู้มีผลบวก 4 ราย

การตรวจกลุ่มเสี่ยงแรงงานในแคมป์ก่อสร้างที่อำเภอดอยสะเก็ด มีการตรวจเพิ่มจำนวน 15 ราย ทั้งหมดผลเป็นลบ ส่วนการตรวจแรงงานเก็บลำไยอำเภอดอยสะเก็ด 8 ราย และอำเภอจอมทอง 479 ราย ทั้งหมดผลเป็นลบเช่นเดียวกัน ส่วนการตรวจพื้นที่เสี่ยงฟาร์มไก่ อาร์.พี.เอ็ม.ฯ อำเภอหางดง จำนวน 221 ราย พบผู้มีผลบวก 32 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 100 รายในวันนี้เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 73 ราย ซึ่งมาจากคลัสเตอร์ฟาร์มไก่มากที่สุด 41 ราย และผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 27 ราย เป็นการนำเชื้อเข้ามาจากต่างจังหวัด โดย 16 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มีผู้ติดเชื้อจากจังหวัดลำพูน 1 ราย CM5120 เป็นหัวหน้างานบริษัทกาแฟมวลชนภาคเหนือ จึงขอให้ผู้สัมผัสที่เป็นพนักงานร้านกาแฟมวลชนที่ได้สัมผัสกับหัวหน้างานที่ออกตรวจร้านกาแฟ เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมให้กักตัวสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่สัมผัสเสี่ยงวันสุดท้าย

ด้านคลัสเตอร์ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้ออยู่ มี 4 คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์โรงงานขนมปัง อำเภอสันกำแพง พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย คลัสเตอร์แม่สอย อำเภอจอมทอง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสมคลัสเตอร์นี้ 82 ราย เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านและสัมผัสจากการเก็บลำไย พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 2 ก่อนครบกำหนดการกักตัว คลัสเตอร์สถานปฏิบัติธรรม พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสมคลัสเตอร์นี้ 18 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดและสัมผัสในชุมชน และคลัสเตอร์ฟาร์มไก่ อาร์.พี.เอ็ม.ฯ อำเภอหางดง พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจากการตรวจเชิงรุกและจากระบบคัดกรองของโรงพยาบาล 41 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสมคลัสเตอร์นี้ 61 ราย ทั้งนี้คาดว่าคลัสเตอร์ฟาร์มไก่น่าจะเกิดจากการนำเชื้อเข้ามาจากต่างจังหวัด เพราะจากการสอบสวนโรคพบว่ามีพนักงานขับรถไปส่งไข่ไก่ทั่วจังหวัดภาคเหนือ รวมถึงจังหวัดเสี่ยง เช่น กรุงเทพฯ ชลบุรี และพิจิตร

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ณัฐวุฒิ’ ยัน ตร.ไม่ได้อุ้มตัว ไม่ได้ผิด ม.112 แต่โดน พ.ร.บ.คอมพ์ ขายเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ
บทความถัดไปอรวรรณ-สุธาสินี ทาบสถิติลูกเด้งรุ่นพี่นันทนา เข้ารอบลึกศึกโอลิมปิกเกมส์