พิษณุโลกจัดโครงการ Kick Off การฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้พิการ

พิษณุโลกจัดโครงการ Kick Off การฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้พิการ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Kick Off การฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้พิการในจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และนางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จัดสรรหาวัคซีนโควิด-19 และมาบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้คนพิการทุกประเภทอย่างทั่วถึง

สำหรับผู้พิการในจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีอยู่ จำนวน 31,131 คน ซึ่งกระจายอยู่ตามบ้านและในพื้นที่แต่ละอำเภอ หน่วยงานที่ให้การดูแลคนพิการจึงได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในแก่คนพิการทุกประเภทในจังหวัดพิษณุโลก โดยเริ่ม Kick Off ฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ป่วยจิตเวช ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก จำนวน 30 คน คนพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 พิษณุโลก จำนวน 40 คน ผู้ปกครองและบุคลากรในโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จำนวน 40 คน และผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการอุปการะในสถานที่คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จำนวน 90 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 200 คน

ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัดของสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนในวันนี้ จะสามารถบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้พิการได้ จำนวน 120 คน และผู้พิการอีกจำนวน 80 คน ได้มีการนัดหมายให้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ภายหลัง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 นี้ และในวันนี้ การฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกเป็นซิโนแวค และภายอีกใน 4 สัปดาห์ จะมีการนัดหมายให้มารับวัคซีน เข็มที่ 2 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า

ทั้งนี้ หลังจากการ Kick Off การฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้พิการแล้ว ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้คนพิการทุกประเภทที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับวัคซีนโควิด-19 ให้มาลงทะเบียนขอรับวัคซีน โดยประสานความร่วมมือผ่านองค์กรเครือข่าย ได้แก่ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และองค์กรคนพิการแต่ละประเภท หรือผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน http://phitsanulok.m-society.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon