สงขลา ปล่อยคาราวานข้าวสาร มอบ 16 อำเภอ ผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์โควิด-19

สงขลา ปล่อยคาราวานข้าวสาร ออกไปส่งมอบให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 16 อำเภอ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่บริเวณหน้าอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกับนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายก อบจ.สงขลา น.ส.ปารินดา ปาลาเร่ เลขานุการนายก อบจ.สงขลา พร้อมตัวแทน ส.อบจ.จาก 16 อำเภอ ร่วมกัน ปล่อยขบวนคาราวาน รถบรรทุกข้าวสาร ออกจาก อบจ.สงขลา ได้นำไปส่งมอบต่อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ใน 16 อำเภอของจังหวัด ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้มีการสำรวจจำนวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นรายครัวเรือนเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

ในแต่ละครัวเรือนจะได้รับข้าวสารจำนวน 10 กิโลกรัม มีผู้ได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่า 250,000 ครัวเรือน โดย อบจ.สงขลาใช้งบประมาณ 70 ล้านบาทเศษในการจัดซื้อข้าวสาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยจะดำเนินการทยอยแจกจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในครั้งนี้เป็นล๊อตแรก และจะทยอยส่งมอบให้ต่อไป

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา กล่าวว่า ปัญหาของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ทางจังหวัดสงขลาต้องมีมาตรการเข้มงวดที่ต้องควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนี้ เช่น การห้ามการดำเนินการ หรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค การกำหนดมาตรการควบคุมพื้นที่ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถประกอบอาชีพ และหารายได้ตามปกติ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามีอำนาจหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซึ่งในขณะนี้ได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาช่วยเหลือในส่วนที่เกินศักยภาพ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการตามระเบียบฯ โดยได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก การมอบข้าวสาร ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 2 ถุงต่อครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าวสารที่มอบให้กับประชาชนจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนชาวสงขลาในช่วงเวลานี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon