ผอ.โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ชี้หยุดเรียน 1 ปี ส่งผลเสียต่อเด็กเล็ก

ผอ.โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ชี้หยุดเรียน 1 ปี ส่งผลเสียต่อเด็กเล็ก

จากแนวคิดของนักวิชาการ การศึกษาบางท่านที่พูดถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนตามปกติได้ ต้องใช้การเรียนออนไลน์ และให้การบ้านไปทำแทน จนเกิดกระแสความไร้ประสิทธิภาพของการเรียนแบบนี้ โดยเสนอให้หยุดการเรียนการสอนไปเลย 1 ปีนั้น

ล่าสุด วันที่ 11 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมานิตย์ บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม กล่าวว่า เด็กเล็กชั้นอนุบาล หรือเด็กปฐมวัย หากจะต้องหยุดเรียน 1 ปี มองว่าเป็นผลเสียแน่นอน เพราะเด็กเล็กเปรียบเหมือนต้นไม้ที่ยังไม่แข็งแรง ร่างกายยังต้องมีการเจริญเติบโต ไปพร้อมกับอารมณ์ สังคม เมื่อเด็กไม่ได้มาโรงเรียน ก็เสียโอกาสที่จะได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่หลักสูตรกำหนด จะได้ประสบการณ์ก็เพียงแต่อยู่ที่บ้าน ไม่ได้เจอเพื่อน ไม่ได้เจอสังคม ไม่ได้มีการเรียนรู้สังคมรอบนอก ถ้าจะให้มองคือมีผลเสียต่อเด็ก 100% ไม่ได้รับพัฒนาการตามวัย อย่างเด็กเล็กต้องได้รับพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา การที่เด็กไม่ได้มาโรงเรียนมองว่าเป็นเรื่องเสียหาย แต่ผลดีก็คือช่วยเรื่องการระงับยับยั้งป้องกันโรคระบาด

ผอ.โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม กล่าวว่า การเรียนออนไลน์เด็กบางคนมีความพร้อม มีสื่อ มีอุปกรณ์พร้อมในการเรียน มีผู้ปกครองดูแล ส่วนนี้ปัญหาจะน้อย แต่บางส่วนไม่มีโทรศัพท์ ทำให้ไม่ค่อยได้เรียน เรียนไม่ทันเพื่อน ครูได้ลงพื้นที่ไปสำรวจ และรับทราบปัญหา บางส่วนอยู่กับปู่ย่าตายาย ทำให้ประสิทธิภาพการเรียนลดลง ในส่วนของทางโรงเรียนมีความพร้อม ครูมีความพร้อมเรื่องการสอน มีการผลิตสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ ที่จะดึงความสนใจของเด็กๆ แต่ในส่วนของเด็กเล็ก ยังไงก็ต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วย เพื่อที่จะให้ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนออกมาเป็นที่น่าพอใจ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image