นำร่องวิสาหกิจชุมชนม่วงสามสิบเกษตรสมาร์ทฟาร์ม ‘ปลูกกัญชา’ เพื่อศก.ทางเลือก

นำร่องวิสาหกิจชุมชนม่วงสามสิบเกษตรสมาร์ทฟาร์ม “ปล … อ่านเพิ่มเติม นำร่องวิสาหกิจชุมชนม่วงสามสิบเกษตรสมาร์ทฟาร์ม ‘ปลูกกัญชา’ เพื่อศก.ทางเลือก