“ผู้ว่าฯกาญจน์” ลงพื้นที่อ.สังขละบุรี ติดตามสถานการณ์โควิด พร้อมวางมาตรการสกัดแพร่เข้าเมือง

“ผู้ว่าฯกาญจน์” ลงพื้นที่อ.สังขละบุรี ติดตามสถานการณ์โควิด พร้อมวางมาตรการสกัดแพร่เข้าเมือง-เล็งหาที่ทำรพ.สนาม หลังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง

 

วันนี้ 24 ส.ค.64 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่อำเอภสังขละบุรี ภายหลังจากได้ประกาศปิดหมู่บ้านวังกะ (ชุมชนชาวมอญสังขละบุรี) ต่ออีก 14 วัน (19 ส.ค.- 2 ก.ย.) และ หมู่บ้านพระเจดีย์สามองค์ (ชายแดนไทยเมียนมา) ตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค. โดยไม่มีกำหนด เนื่องจากพบว่าทั้ง 2 หมู่บ้านมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีประชากรอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น และเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่โดยเฉพาะบ้านพระเจดีย์สามองค์ ซึ่งมีชายแดนติดประเทศเมียนมา ที่ยังมีการค้าขาย และเดินทางไปมาหาสู่กัน ตามวิถีชาวบ้าน โดยมี นายปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี นายรังสิมันตุ์ ทองสวัสดิ์ สาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี นพ.กฤษดา วุธยากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขละบุรี นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังกะ นายภูวดล รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยว ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ในที่ประชุมได้หารือถึงสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในพื้นที่ อ.สังขละบุรี โดยเฉพาะในพื้นที่ หมู่ 2บ้านวังกะ หมู่ 3 บ้านไหล่น้ำ (เขตเทศบาลตำบลวังกะ) และ หมู่ 9 บ้านพระเจดีย์สามองค์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี ขณะที่วันนี้เริ่มพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ต.ปรังเผล และ ต.ไล่โว่ แล้ว

โดย นายอำเภอสังขละบุรี ได้รายงานสถานการณ์จำนวนผู้ป่วยที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แม้จังหวัดกาญจนบุรีจะมีมาตรการประกาศปิดอำเภอ ประกาศปิดหมู่บ้านวังกะ และบ้านพระเจดีย์สามองค์ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากประชาชนในพื้นที่ยังขาดวินัยและไม่ค่อยให้ความร่วมมือในมาตรการกักตัวหลังตรวจพบเชื้อ หรือกลายเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งกลุ่มที่เข้าสู่กระบวนการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation ) ขณะที่ สาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ได้รับข่าวดี เนื่องจากผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้จัดสรรวัคซีน ให้ จำนวน 15,800 โดส ซึ่งจะเพียงพอสำหรับประชากร ทั้งไทยและบัตรสีในพื้นที่ อ.สังขละบุรี นอกจากนี้เรายังมีวัคซีนของ อปท.ที่ได้จองไว้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อีกจำนวนหนึ่ง

ในส่วนของประชากรแฝง ที่ไม่มีเอกสารใดๆ ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี ซึ่งคาดว่าน่าจะมีจำนวนประมาณ 2,000 คน ขณะนี้ทางสาธารณสุขอำเภอได้เร่งให้ อสม.ในแต่ละพื้นที่เร่งสำรวจ เพื่อจะส่งข้อมูลรายงานกลับไปยังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจะได้จัดส่งวัคซีน ลงมาสำหรับคนกลุ่มนี้ต่อไป

ด้าน นพ.กฤษดา ผอ.รพ.สังขละบุรี ได้แจ้งกับที่ประชุมถึงสาเหตุที่ต้องประกาศปิดการบริการของแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เนื่องจากขณะนี้ บุคคลากร ของโรงพยาบาล ทั้งแพทย์ พยาบาล ได้ติดเชื้อโควิด -19 นอกจากนี้ยังมีบุคลากรอีกส่วนหนึ่งที่ต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัว 14 วัน เนื่องจากอยู่ในกลุ่มผู้เสี่ยงสูง จากการทำงานในห้วงที่ผ่านมา

แต่ทางโรงพยาบาลยังคงเปิดให้บริการในส่วนของห้องฉุกเฉิน ซึ่งหากเจ็บป่วยเร่งด่วน พี่น้องประชาชนยังคงสามารถมาใช้บริการได้ 24 ชม. ขณะที่ รพ.สนามที่ปัจจุบันมีอยู่จำนวน 250 เตียง มีผู้ป่วยเต็มแล้ว จำเป็นต้องเร่งหาสถานที่แห่งใหม่เพื่อมาทำเป็น รพ.สนาม

ปัจจุบันบุคลากรเริ่มไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องแบ่งไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่วันนี้มีจำนวน 326 คน ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม นอกจากนี้ยังต้องแบ่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมตรวจหาเชื้อด้วยชุด ATK ร่วมกับเทศบาลตำบลวังกะ ทั้งในชุมชนบ้านวังกะ และบริเวณเมืองใหม่ รวมทั้งดูแลกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ติดเชื้อที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักคอย (Community Isolation) ทั้ง 8 แห่ง ที่กระจายอยู่ในพื้น 3 ตำบล ของ อ.สังขละบุรี ซึ่งนับว่าเป็นภารกิจที่หนักหน่วง ที่เผชิญอยู่ในขณะนี้

จากข้อมูลดังกล่าว นายภูวพล รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายก อบต.หนองลู จึงได้เสนอให้มีการรวมศูนย์พักคอย CI ไว้ในพื้นที่เทศบาลเพียงแห่งเดียว เพื่อความสะดวกและประหยัดทรัพยากรบุคลคล เวชภัณฑ์ งบประมาณ รวมเสนอให้ยุติการให้ผู้ที่ตรวจพบเชื้อโควิดกักตัวที่บ้าน ให้เปลี่ยนมาเป็นการบังคับให้ผู้ที่ตรวจพบเชื้อทุกคน ต้องเข้าสู่การกักตัวที่ศูนย์พักคอย โดยในที่ประชุมมีความเห็นให้ใช้สถานที่ของโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี และโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เป็นศูนย์พักคอยของอำเภอสังขละบุรี CI และ รพ.สนาม ขนาด 200 เตียง
ที่ผ่านมาพบว่าการกักตัวที่บ้านหลังตรวจพบเชื้อ ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากผู้ติดเชื้อขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น หลายคนยังเดินทางออกจากบ้าน ไปในพื้นที่สาธารณะ เช่น ตลาด ร้านสะดวกซื้อ รวมทั้ง ธนาคาร จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมยอดผู้ติดเชื้อในพื้นที่สังขละบุรี ยังคงเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ก่อนเดินทางกลับ นายจีระเกียรติ ได้เดินทางไปยังตลาดสดสังขละบุรี เพื่อมอบยามสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ให้กับพ่อค้า แม่ค้า และ ประชาชน เพื่อไว้กินป้องกันโควิด-19 พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจพี่น้องประชาชน ในการต่อสูกับวิกฤติโควิด-19 ซึ่งหากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ เชื่อว่าในช่วงเดือนกันยายน ทุกอย่างจะดีขึ้น จังหวัดจะได้ผ่อนปรนมาตรการต่างๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติ และ จะได้เร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางกลับมาท่องเที่ยวได้ตามปกติ ซึ่งจะช่วยให้สภาพเศรษฐกิจในพื้นที่กลับมาดีเหมือนเดิม

นายจีระเกียรติ กล่าวว่า อ.สังขละบุรี เป็นพื้นที่ที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นเราจะต้องสกัดกั้นเพื่อไม่ให้เชื้อระบาดลุกลามเข้าสู่พื้นที่ในเมืองได้ โดยเราจะทำการตั้งศูนย์พักคอยกลาง หากคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK แล้ว ผลเป็นบวก เราก็จะทำการแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนทันที ซึ่งหากเราแยกได้เร็วเท่าไร สถานการณ์ก็จะรุนแรงน้อยลงเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติในเร็ววัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon