สั่งปิด สนามฟุตบอล All star arena-Weng home cooking cafe  หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด

ด่วน! สั่งปิด All star arena ฟุตบอลหญ้าเทียม ต.ช้างม่อย-ร้าน Weng home cooking cafe ผู้สัมผัสตรวจหาเชื้อโควิด-19-สังเกตอาการ14วัน ผ่อนคลายบางมาตรการ เพื่อลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิต-ประกอบอาชีพ ปชช.

เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ น.พ.ธนชล วงศ์หิรัญเดชา นายแพทย์ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงถึงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ว่า วันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด 86 ราย โดย 6 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ 2 ราย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ภูเก็ต และ แม่ฮ่องสอน จังหวัดละ 1 ราย และ 80 รายเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมี 8 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในระบบ Bubble & Seal บริษัท CM Frozen Food สันทราย โดยเป็นการตรวจซ้ำผู้สัมผัสในครอบครัวซึ่งอยู่ระหว่างการกักตัว จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่มเติม

ส่วนอีก 72 ราย ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 3 ราย และมาจากกลุ่ม/คลัสเตอร์ต่างๆ ประกอบด้วย พื้นที่ตำบลนาเกียน และตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย ซึ่งมีการประกาศเป็นพื้นที่ระบาด พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย โดยเป็นผู้สัมผัสในครอบครัวที่อยุ่ระหว่างการกักตัวที่บ้าน , บ้านหนองเต่า ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย จากการตรวจผู้สัมผัสในครอบครัวที่ได้รับการกักตัวที่บ้าน , บริษัท Strong System Plus ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ตรวจพบจากการติดตามพนักงานและผู้สัมผัสในครอบครัวของพนักงาน , พื้นที่หมู่ 2 ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 12 ราย ซึ่ง 6 ราย เป็นผู้สัมผัสในโรงงานเย็บผ้าบ้านนาโอวี และ อีก 6 รายเป็นผู้สัมผัสในครอบครัว พบระหว่างการกักตัว ตรวจพบจากการติดตามกลุ่มเสี่ยงให้มาตรวจคัดกรอง , โรงแรมกรีนเลค พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นพนักงานและครอบครัว ทั้งหมดพบระหว่างการกักตัวจึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่มเติม

ร้านฟ้าใสหมูกระทะ โรงงานน้ำดื่มบิ๊กเบลล์ และร้านป๊อก 9 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย โดยเป็นพนักงาน 2 ราย และเจ้าหน้าที่ในบริษัทขนส่งที่มีประวัติพูดคุยกับพนักงานร้านฟ้าใสหมูกระทะ 1 ราย, สนามหญ้าเทียม ออลสตาร์ อารีนา พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย โดยเป็นทีมนักฟุตบอลที่เข้าไปใช้บริการและผู้เข้าชม, มีโชคพลาซ่า และครอบครัวพนักงาน พบผู้ติดเชื้อในครอบครัวเพิ่ม 1 ราย เป็นครอบครัวของผู้ที่มาใช้บริการ, สถานีตำรวจภูธร อำเภอแม่อาย และครอบครัว พบผู้ติดเชื้อในครอบครัวเจ้าหน้าที่ 1 ราย, ร้านสะดวกซื้อ 7-eleven สาขา ปตท.สันคือ พบผู้ติดเชื้อเป็นพนักงานในร้าน ตรวจพบระหว่างกักตัว 1 ราย, ร้าน Weng home cooking cafe พบพนักงานและเพื่อนติดเชื้อ 5 ราย, บริษัท DKSH แผนกขายเครื่องดื่ม พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย

นอกจากนี้ยังมีการติดเชื้อในกลุ่มครอบครัว กระจายใน 21 ราย 6 อำเภอ ประกอบด้วย หมู่ 1 ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม, หมู่ 6 ตำบลไชยสถาน หมู่ 4 ตำบลยางเนิ้ง, หมู่ 5 ตำบลชมภู และหมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี, หมู่ 9 ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง, หมู่ 5 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย, หมู่ 12 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง และ หอพักช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่

ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศให้ผู้ที่เข้าใช้บริการ และผู้สัมผัสกับพนักงาน All star arena ฟุตบอลหญ้าเทียม ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-28 กันยายน 2564 และผู้ที่ใช้บริการร้าน Weng home cooking cafe ระหว่างวันที่ 23-28 กันยายน 2564 ขอให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่จุดตรวจเฉพาะกิจศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ หรือโรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมทั้งสังเกตอาการ 14 วัน นับจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อวันสุดท้าย ทั้งนี้จุดตรวจที่ศูนย์ประชุมฯ จะเปิดให้บริการต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติออกคำสั่งที่ 175/2564 ปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ออล สตาร์ อารีนา (All Star Arena) และปิดร้าน Weng home cooking cafe เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม-12 ตุลาคม 2564 หลังพบการติดเชื้อโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน

อย่างไรก็ตามเพื่อผ่อนคลายมาตรการบางมาตรการลง ลดผลกระทบต่อการประกอบกิจกรรมอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน พร้อมยังคงมาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไว้ให้ได้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมติให้ปิดสถานที่บางแห่งต่อเนื่อง ได้แก่ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด ร้านเกม ตู้เกม และร้านอินเทอร์เน็ต สวนน้ำ สวนสนุก ทั้งในร่มและกลางแจ้ง รวมถึงสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถานที่ให้การดูแล หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่เป็นการจัดสวัสดิการให้แก่เด็ก ยกเว้นสถานเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาลหรือสถานเลี้ยงเด็กที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ หากมีเหตุผลความจำเป็นจะเปิดให้ดำเนินการ ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยผ่านการประเมินจากหน่วยงานที่กำหนด

โดยอนุมัติให้มีการแสดงดนตรีในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มได้ (แต่ยังดื่มไม่ได้ ตามคำสั่งเดิม) โดยสามารถเล่นดนตรีได้ไม่เกิน 5 คน ต้องมีการเว้นระยะห่างและงดการติดต่อสัมผัสกับผู้ใช้บริการ และให้นักดนตรีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยอนุโลมให้เฉพาะนักร้องและนักดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเป่าที่อาจถอดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าได้ขณะทำการแสดง ทั้งนี้อนุญาตให้เล่นดนตรีได้ไม่เกิน 23.00 น. โรงภาพยนตร์ สามารถเปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. โดยจัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่าง โดยการเว้นที่นั่งตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และงดการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในระหว่างการชมภาพยนตร์

สนามกีฬากลางแจ้งหรือในร่มที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก เปิดให้บริการได้ถึง 21.00 น. โดยกีฬาในร่ม แข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม สำหรับกีฬากลางแจ้ง แข่งขันได้โดยมีผู้ชมไม่เกิน 25 % ของความจุสนาม โดยผู้ชมต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดหรือมีหลักฐานแสดงผลตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด -19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมง ก่อนการใช้บริการโดยวิธี RT-PCR หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK รวมไปถึงสระว่ายน้ำสาธารณะสามารถเปิดดำเนินการได้ไม่เกิน 21.00 น.

และให้สถานประกอบการหรือกิจการอื่นๆ ที่เปิดดำเนินการได้ทุกแห่ง ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้จตช.ประชุมเครียดคดีบอส อยู่วิทยา มีมติเรียกสอบ อดีต ผบ.ตร.-ทนาย เอี่ยวเปลี่ยนความเร็วรถ
บทความถัดไปเปิดผลงาน 1 ปี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เตรียมแถลง 2 ต.ค. นี้