ผู้ว่าฯกระบี่คนใหม่ เปิดปฏิบัติการ ‘Krabi Steady’ มุ่งแก้จน โดนใจคนทั้งเมือง

ผู้ว่าฯกระบี่คนใหม่ เปิดปฏิบัติการ ‘Krabi Steady’ มุ่งแก้จน โดนใจคนทั้งเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ คนใหม่ ได้มอบนโยบายในการทำงานให้กับส่วนราชการและภาคเอกชนในสัปดาห์แรกของการมาปฏิบัติงานเป็นพ่อเมืองของจังหวัด ปรากฏว่านโยบายที่ชาวกระบี่ชื่นชมและโดนใจคนทั้งเมือง คือ ปฏิบัติการ “Krabi Steady” ซึ่งมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการเร่งช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตามข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP : Thai People Map and Analytics Platform) และแรงงานที่ถูกเลิกจ้างจากผลกระทบการระบาดของไวรัสโคโรนา-2019 ให้มีความมั่นคง ทั้งทด้านสุขภาพ การศึกษา รายได้ ความเป็นอยู่ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ หลุดพ้นจากความยากจน ซึ่งจากการรวบรวมและสำรวจในเบื้องต้นมีจำนวนทั้งสิ้น 6,552 ครัวเรือน 15,585 คน กระจายอยู่ในทุกอำเภอ โดยใช้ชื่อว่านโยบายว่า ปฏิบัติการ “Krabi Steady” หรือ “กระบี่มั่นคง”

นายพุฒิพงศ์เปิดเผยว่า ปฏิบัติการ “Krabi Steady” มีกิจกรรมในการขับเคลื่อนที่สำคัญประกอบด้วย 1) การจัดตั้งคณะกรรมการและทีมปฏิบัติการ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล โดยบุคลากรที่เข้าร่วมทีมปฏิบัติการจะมาจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภายใต้การอำนวยการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกระบี่ 2) การสอบทานข้อมูลในเชิงลึกโดยทีมปฏิบัติการ จะเข้าไปเคาะประตูถึงบ้านเพื่อให้มั่นใจว่าครัวเรือนตามข้อมูล TPMAP มีฐานะยากจนจริงสมควรได้รับการช่วยเหลือ

นายพุฒิพงศ์กล่าวว่า 3) กรณีการสอบทานเชิงลึกแล้วพบว่าครัวเรือนมีฐานะยากจนจะมีการจัดทำแฟ้มประวัติครัวเรือน (Family Folder) ซึ่งจะระบุสภาพปัญหา ต้นทุนและทักษะที่คนในครัวเรือนมี รวมถึงความต้องการในการพัฒนาอาชีพ การศึกษา สุขภาพ และความเป็นอยู่ 4) อำเภอนำข้อมูลของครัวเรือนมาดำเนินการจัดทำแผนแก้ไขปัญหา และพัฒนารายครัวเรือนตามประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น

นายพุฒิพงศ์กล่าวอีกว่า 5) อำเภอร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินการพัฒนาครัวเรือนตามแผนที่จัดทำขึ้นให้มีสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม กรณีปัญหาใดที่เกินขีดความสามารถของอำเภอจะส่งต่อให้จังหวัดดำเนินการ และ 6) มีการติดตามและสนับสนุนให้ครัวเรือนพ้นจากความยากจน โดยจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ลงไปสนับสนุนเป็นรายครัวเรือนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ซึ่งปฏิบัติการ “Krabi Steady” เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในเรื่องการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน

“ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาความยากจนตามปฏิบัติการ Krabi Steady ประสบความสำเร็จคือการผนึกกำลังร่วมมือกันของทุกภาคส่วนหลอมรวมใจกันให้เป็น ‘ทีมกระบี่ทีมเดียวไม่มีใครเป็น Hero’ ยึดหลักการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (area based approach) มีการระดมทรัพยากรทั้งงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรจากทุกภาคส่วน โดยได้มีการจัดเตรียมงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ ปี 2565 สำหรับการสนับสนุนไว้แล้ว” นายพุฒิพงศ์กล่าว

นายพุฒิพงศ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของบุคลากร กำหนดให้ส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัดจะต้องจัดส่งบุคลากรเข้าไปสนับสนุนการทำงานของอำเภอ ทั้งนี้ หัวใจสำคัญของปฏิบัติการ “Krabi Steady” คือต้องสอนแนะให้ครัวเรือนยากจนได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองตามแนวคิดพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกทั้งเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความยากจนได้ผลอย่างยั่งยืน ปฏิบัติการ “Krabi Steady” จึงมุ่งเน้นให้ใช้วิธีการ “สอนให้ประชาชนรู้จักวิธีการตกปลา ไม่ใช่นำปลาไปให้ประชาชน”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้หมู่บ้านช้างตากลาง..เริ่มเปิดให้เข้าชมการแสดงของช้างแสนรู้ รับนักท่องเที่ยว
บทความถัดไปสุดต๊าช! เพลง MONEY ของลิซ่า BLACKPINK ยอดวิวทะลุ 100 ล้านวิวบนยูทูบ ใน 2 สัปดาห์