ผู้เลี้ยงหมู เดือดร้อนหนัก บุกศาลากลางทวงถามเงินชดเชยโรคระบาดหมู 6 เดือน เงียบกริบ

เกษตรเลี้ยงหมูเดือดร้อน ทวงถามเงินชดเชยโรคระบาดหมู นาน 6 เดือนไร้วี่แวว

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง กว่า 50 คน นำโดยนายชาตรี หมอสุยะ เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดน่านเพื่อยื่นหนังสือ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ติดตามทวงถามความคืบหน้าเงินชดเชยจากจากรัฐบาล โดยนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และนายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน ได้รับเรื่องร้องเรียนและชี้แจงกับเกษตร จากกรณีการทำลายสุกรใน พื้นที่โรคระบาดผ่านไปกว่า 6 เดือน แต่เกษตรยังไม่ได้รับเงินครบทุกคน ทั้งจังหวัดกว่า 32 ล้านบาท มีข่าวเกษตรบางรายถูกเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการแสนละ 1,000 บาทด้วย

นายชาตรี หมอสุยะ กล่าวว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเดือดร้อนหลังจากปศุสัตว์ทำลายสุกรไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ต้องเป็นหนี้จนไม่มีเงินพอสำหรับเลี้ยงชีพ แถมยังมีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกเงินเป็นค่าดำเนินการแสนละ 1,000 บาทอีกด้วย จึงขอให้ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย สืบเนื่องจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเพียง ได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) ในสุกร และได้ทำการ ฝังทำลายสุกรในพื้นที่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เนื่องจากมีสุกรป่วยเป็นโรคพีอาร์อาร์เอส แต่เวลาล่วงเลยนานกว่า 6 เดือนแล้วยังไม่ได้รับเงินชดเชย พร้อมเจรจาขอผ่อนผันหนี้ให้กับเกษตรกรที่ทำไว้กับสถาบันการเงินและบริษัทนายทุนต่าง ๆ ด้วย

นายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน ชี้แจงว่า จากการที่เกิดโรคระบาดดังกล่าวรวมทั้งจังหวัดมีสุกรของเกษตรกรที่ต้องถูกทำลายถึงกว่า 400 ราย รวมเป็นเงินชดเชยที่จะต้องจ่ายให้เกษตรกรจำนวนกว่า 32 ล้านบาท ซึ่งทางกรมปศุสัตว์ได้นำเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี เพื่อจ่ายจากเงินงบกลางครั้งแรกเมื่อช่วงเมษายน 2564 คณะรัฐมนตรีได้จ่ายให้มีส่วนของจังหวัดน่านได้ 62 ราย เป็นของเกษตรกรอำเภอท่าวังผา ครั้งที่สองคณะรัฐมนตรีมีมติจ่ายจากงบกลางให้อีกแต่มีส่วนของจังหวัดน่านเพียง 3 ราย เป็นเกษตรกรตำบลนาปังอำเภอภูเพียง รวมที่จ่ายไป 65 ราย เป็นเงินที่จ่าย 3 ล้าน 3 แสนบาท ยังเหลือที่ยังไม่ได้จ่ายให้เกษตรกร 394 ราย เกือบ 30 ล้านบาท ทางปศุสัตว์จังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการสำรวจรายชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานส่งไปยังปศุสัตว์เขต เพื่อนำส่งกรมปศุสัตว์

“ซึ่งต้องรอคณะรัฐมนตรีอนุมัติในรอบถัดไป นอกจากนั้นปศุสัตว์จังหวัดจะประสานไปยังสถาบันการเงินและร้านค้าอาหารสัตว์เพื่อชี้แจงปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อช่วยผ่อนผัน ภาระหนี้สินค่าอาหารสัตว์ซึ่งจะมีเงินมาจ่ายชดเชยให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรอย่างแน่นอน โดยอัตราการชดเชยนั้น เกษตรกรจะได้รับชดเชยร้อยละ 75”

ด้านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่านกล่าวว่าจะทำหนังสือส่งไปยังกรมปศุสัตว์ เพื่อเร่งรัดเรื่องดังกล่าว เพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร และจะทำหนังสือส่งไปยังสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ของเกษตรกรเพื่อขอความอนุเคราะห์ผ่อนผัน ภาระหนี้สิน ให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้ จนกว่าจะได้รับเงินชดเชยต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon