‘กะเหรี่ยงคอยาว’ ฉีดซิโนฟาร์มเข็ม 2 แล้ว ชวนชนเผ่าอื่นในแม่ฮ่องสอนรับวัคซีน สร้างความเชื่อมั่น นทท.

‘กะเหรี่ยงคอยาว’ เชิญชวนชนเผ่าในแม่ฮ่องสอนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวในจังหวัด ชูสโลแกน ‘ฉีดแล้ว หายห่วง เที่ยวได้’

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า วันนี้ได้มีชาวชนเผ่ากะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยปูแกง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พากันเดินทางมาฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2 ต้องขอชื่นชมที่พากันมาฉีดวัคป้องกันโรคโควิด-19 นับเป็นตัวอย่างที่ดี และเชื่อได้ว่าเมื่อชาวชนเผ่ากะเหรี่ยงคอยาวได้ฉีดวัคซีนแล้ว ชนเผ่าอื่นๆ ก็คงจะฉีดตามมา เพื่อให้ยอดฉีดวัคซีนของแม่ฮ่องสอนเป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมรับการเปิดการท่องเที่ยว

สำหรับ กะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยปูแกง ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวกะเหรี่ยงคอยาว นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวมากกว่าแหล่งท่องเที่ยวกะเหรี่ยงคอยาวแห่งอื่นๆ เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ใช้ชีวิตในรูปแบบของวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา ซึ่งเป็นบ้านเดียวที่กระตือรือร้นในการต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มากว่าหมู่บ้านชนเผ่าอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวของจังหวัดในภาพรวมที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวว่าเดินทางมาเที่ยวแล้วจะได้รับความปลอดภัย จากโรคโควิด เนื่องจากชนเผ่าที่เป็นหมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวได้มีการฉีดวัคซีนจนครบ 2 เข็มทั้งหมู่บ้าน ซึ่งหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนจนครบ 2 เข็มแล้วได้พากันมารวมตัวหน้าสถานที่ฉีดวัคซีน พร้อมเชิญชวนให้ชนเผ่าอื่นๆ พากันมาฉีดวัคซีน โดยชูสโลแกน “ฉีดแล้ว หายห่วง มาเที่ยวได้”

ขณะที่สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใน จ.แม่ฮ่องสอน ระลอกเมษายนรวม 1,308 ราย เป็นเพศชาย 618 ราย และเพศหญิง 690 ราย เสียชีวิต 13 ราย รักษาหายแล้ว 825 ราย ยังอยู่ระหว่างรักษา 470 ราย มีอาการเล็กน้อย 426 ราย ปานกลาง 37 ราย และรุนแรง 7 ราย รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 9 ราย โรงพยาบาลแม่สะเรียง 11 ราย โรงพยาบาลปาย 21 ราย โรงพยาบาลสบเมย 28 ราย โรงพยาบาลขุนยวม 3 ราย โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 8 ราย โรงพยาบาลสนาม 206 ราย และรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) 184 ราย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon