อบต.หนองทรายขาว จ.ลพบุรีลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน ขจัดความยากจน

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล นายอำเภอบ้านหมี่ พร้อมด้วยพันตำรวจเอก ธนศักดิ์ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.) ทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยง นำโดย พันตำรวจเอกธนศักดิ์ ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว และ นางสาวชญาดา จันทร์กลิ่น กำนันตำบลหนองทรายขาว นายประดิษฐ์ เม้ยขันหมาก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองทรายขาว, นางวัฒนา พิมพาประธาน อสม. ตำบลหนองทรายขาว ลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจ ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP

นางสาวนาค เรืองรุ่ง จังหวัดลพบุรี ตกเกณฑ์ด้านสุขภาพ จากการสำรวจเชิงลึก พบว่าสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก ประกอบกับปัญหาสุขอนามัยที่ดี หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทางอำเภอบ้านหมี่ จะดำเนินการสร้างห้องน้ำให้แก่บ้านรายดังกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image