ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ย้ำผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิด 1 มิถุนายนนี้ ต้องผ่านหลักเกณฑ์-ได้รับอนุญาตเท่านั้น

ผู้ว่าฯย้ำผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิด 1 มิถุนายนนี้ ต้องผ่านหลักเกณฑ์-ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อเท่านั้น สั่งฝ่ายปกครองเข้มงวด พร้อมเร่งเฝ้าระวังโรคฝีดาษลิง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า สถานการณ์ช่วงนี้ดีขึ้น ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้เสียชีวิต และผู้ป่วยหนักลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของการเปิดเรียนแบบ On Site ของสถานศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงเป็นไปได้ด้วยดี ไม่พบสัดส่วนการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น จึงเน้นย้ำให้สถานศึกษาทุกแห่งชี้แจง ทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง ในการให้บุตร-หลาน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง และลดการป่วยรุนแรงเมื่อติดเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งขอให้เข้มงวดในมาตรการป้องกันโรคของนักเรียน ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างขณะทำการเรียนการสอน หรือการทำกิจกรรมร่วมกัน

“ด้านการเปิดให้บริการผับ บาร์ คาราโอเกะ ตามที่ ศบค.จะอนุญาตให้เปิดบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไปนั้น ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ชี้แจงว่า ทุกสถานประกอบการที่จะเปิดบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้นั้น จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และต้องได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่แล้วเท่านั้น จึงจะสามารถเปิดให้บริการได้ โดยจะต้องเปิดบริการไม่เกินเวลา 24.00 น. และเน้นย้ำไปยังฝ่ายปกครองให้เข้มงวด กวดขันการเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้เป็นไปตามกำหนด หากในช่วงนี้พบสถานประกอบการใดเปิดให้บริการก่อนกำหนด ถือว่าฝ่าฝืน และมีความผิดตามกฎหมาย” นายประจญกล่าว

นอกจากนี้ในช่วงนี้ยังต้องเฝ้าระวัง ‘โรคฝีดาษลิง’ (Monkeypox) ซึ่งกรมควบคุมโรคจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อยกระดับการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ภายหลังพบการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงในหลายประเทศ และแม้จะยังไม่มีการระบาดในประเทศไทย แต่กรมควบคุมโรคได้มีมาตรการเฝ้าระวังที่สนามบิน เพื่อคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีการระบาด เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจจับกลุ่มเสี่ยงได้รวดเร็ว เนื่องจากในระยะนี้เป็นช่วงที่เริ่มเปิดให้มีการเดินทางเข้าประเทศได้มากขึ้น และเป็นช่วงเตรียมการเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นของโรคโควิด-19 โดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้สถานพยาบาลแต่ละแห่งได้มีการตื่นตัว เตรียมมาตรการเฝ้าระวังโรค และมีระบบตรวจหาเชื้อผู้ที่เดินทางเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งโรคดังกล่าว ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะมีอาการตุ่มขึ้นตามลำตัว และจากการสอบสวนโรคพบว่าเป็นโรคติดต่อจากการสัมผัสสารคัดหลั่ง ซึ่งกว่าจะพ้นระยะแพร่เชื้อจะต้องรอให้สะเก็ดสุดท้ายตกสะเก็ดก่อน ดังนั้น จึงขอให้ทุกฝ่ายได้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังโรคอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ยังได้ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่​ ที่​ 39/2565 เรื่อง มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน​ โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่​ 17​ พฤษภาคม​ 2565​ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยระบุให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท/ทุกระดับ/ทุกสังกัด ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่​ ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85​ ให้สามารถเปิดดำเนินการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On​ site) โดยให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9​ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.​2548 (ฉบับที่ 37) ประกอบแนวทางและมาตรการการใช้อาคารหรือสถานที่

เพื่อจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ (โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา) และให้รายงาน
ผลการปฏิบัติตามคำสั่งต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรวบรวมข้อมูล และรายงานให้คณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ทราบด้วย

นอกจากนี้ คำสั่งยังมอบหมายให้หน่วยงานต้นสังกัดของแต่ละสถานศึกษาและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กำกับ ตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาให้เป็นไปตามคำสั่งนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon