เจ้าอาวาสวัดวัย 82 ย้อนวันปลื้มไม่รู้ลืม เข้าเฝ้าฯ ในหลวง-ถวายที่ตั้งโครงการส่วนพระองค์บางแตน

วันที่ 29 ตุลาคม พระครูโกศล ถาวรกิจ อายุ 82 ปี เจ้าอาวาสวัดบางแตน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี  เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เคยเข้าเฝ้าฯ ใกล้ชิดรวม 2 ครั้ง  ครั้งแรกโดยการน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน ที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์เขาหินซ้อน  ในการร่วมสมทบเพื่อสร้างโครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางแตน และครั้งที่ 2 ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายเมื่อครั้งเสด็จฯ มาเกี่ยวข้าวที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางแตน

พระครูโกศลกล่าวถึงเหตุการณ์อันประทับใจว่า  “การได้เข้าเฝ้าฯ ใกล้ชิดครั้งแรก  โดยการได้ร่วมนำชาวบ้านร่วมถวายที่ดินให้กับพระองค์ท่านเพื่อใช้ประโยชน์  อันเป็นความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจ  ที่ในอดีตเคยเข้าเฝ้าฯ ใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะการได้ร่วมกันกับพุทธศาสนิกชน ชาวบ้าน สร้างมอบถวายที่ดินในการสร้างเป็น  โครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางแตน ต่อมา ได้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แห่งหนึ่งของชาวปราจีนบุรี  โดยเฉพาะเกษตรกรชาวนา ที่ในอดีตพระองค์ได้เสด็จฯ มาทรงเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เอง”

โดยความเป็นมาของการถวายที่ดินนั้น เริ่มจากก่อนหน้านั้น ในปี  พ.ศ. 2514  นายประกัน กาญจนวัฒน์  และภริยา  ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินริมแม่น้ำบางปะกง ตำบลบางแตน  อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ 88  ไร่  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และต่อมาในปี พ.ศ.2527 ตนเองพร้อมกับนายอำเภอบ้านสร้าง และชาวบ้าน จึงได้ซื้อที่ดิน ติดกับที่เดิมอีก 55 ไร่ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เมื่อคราวเสด็จฯ  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ดังกล่าว

201610291032574-20021028190330

Advertisement

“พร้อมกันนั้น สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์  ได้ซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มเติม  รวมเป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น 384 ไร่  และยังได้ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี  เพื่อนำที่ดินมาพัฒนาสนับสนุนโครงการทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียง  สำหรับเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรรมบริเวณใกล้เคียง  หรือผู้สนใจได้เข้าไปศึกษา  และนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปปฏิบัติ เป็นการสนับสนุนกระแสพระราชดำรัส เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ชื่อโครงการนี้ว่า  “ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์” พระครูโกศลกล่าว และว่า  ภายในโครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางแตน ประกอบด้วย โครงการข้าวครบวงจร,โครงการเกษตรแบบผสมผสาน, โครงการตลาดเพื่อชุมชน และโครงการข้าวครบวงจร เมื่อวันพุธที่ 18 พ.ย. 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเกี่ยวข้าวในโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ที่ตำบลบางแตน ซึ่งโครงการพัฒนาส่วนพระองค์แห่งนี้  ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นสิริมงคลของพสกนิกรชาวปราจีนบุรีเป็นอย่างยิ่ง

“ในวันดังกล่าว ได้เข้าเฝ้าฯ พระองค์ท่านอีกครั้งหนึ่ง โดยมีนายสุดจิต  นิมิตกุล อดีต ผวจ.ปราจีนบุรี ในขณะนั้นนำเข้าเฝ้าฯ ยังความปลื้มปีติหามิได้   ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ทางวัดบางแตนได้ร่วมแสดงอาลัยจัดพิธีสวดพระอภิธรรมทุกวันด้วย” พระครูโกศลกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image