ทต.คลองท่อมใต้เตรียมบูรณะที่ว่าการหลังเก่าที่เคยรับเสด็จ เป็นศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ นำผู้รับเหมาปรับปรุงและทาสีรองพื้นตัวอาคาร ที่ว่าการอำเภอหลังเก่า หมู่ 2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่  เพื่อเตรียมบูรณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนชาวอำเภอคลองท่อม และชาวจังหวัดกระบี่  เนื่องจากเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์  โดยเมื่อวันที่ 13 มีนาคม ปี พ.ศ. 2502 หรือเมื่อ 57 ปีที่แล้ว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมีราษฎรได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและทูลเกล้าฯ ถวายนกหว้า 1 ตัว เมื่อเสวยพระกระยาหารกลางวันแล้ว ทรงปล่อยนกหว้าที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวาย ในเวลา 14.42 น. ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินด้วยรถยนต์พระที่นั่ง ต่อไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยังความปลาบปลื้มแก่พสกนิกรชาวอำเภอคลองท่อมเป็นอย่างยิ่ง

นายพิริยะ ศรีสุขสมวงศ์ นายกเทศมนตรี คลองท่อมใต้ เปิดเผยว่า สำหรับอาคารที่ว่าการอำเภอคลองท่อมหลังเก่า สร้างขึ้นเมื่อปี 2487 ปัจจุบันมีอายุ 72 ปี  หลังมีการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ เมื่อ 2543  อาคารหลังนี้ก็ตกอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้   มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น  ซึ่งยังอยู่ในสภาพดี  และเป็นที่ว่าการอำเภอเพียงแห่งเดียวของจังหวัดกระบี่  ที่ยังคงไว้ซึ่งรูปแบบเดิมเหมือน เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จฯเยี่ยมราษฎรในปี พ.ศ. 2502 โดยมีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ขณะที่พระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารแก่ราษฎร จึงเป็นภาพประวัติศาสตร์ ที่ชาวอำเภอคลองท่อม เก็บสะสมไว้ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ ได้ทำขอโครงการ เพื่อของบประมาณมาบูรณะปรับปรุงอาคารจากทางจังหวัด เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา  เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาเป็นแหล่งศูนย์เรียนรู้ พระราชกรณียกิจและเป็นอนุสรณ์สถานให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ ล่าสุดทางจังหวัดได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณมาบูรณะแล้ว ซึ่งในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 นี้  ก็จะมีการจัดพิธีแสดงอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีแก่ปวงชนชาวไทย รวมทั้งชาวอำเภอคลองท่อม และเพื่อรำลึกถึง เมื่อครั้งพระองค์เสด็จฯเยี่ยมราษฎรเมื่อ 57 ปีที่ผ่านมา

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image