ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งโต๊ะแถลง ‘ส.ต.ท.หญิงโหด’ พ้นสภาพ น.ศ.ตั้งแต่ปี 2561(คลิป)

ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งโต๊ะแจง ‘ส.ต.ท.หญิงโหด’ พ้นสภาพ น.ศ.ตั้งแต่ปี 2561

เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 ตึกอำนวยการของมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ อ.ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยถึงกรณีข่าวของ ส.ต.ท.หญิง ที่มีข่าวเผยแพร่อยู่ในสื่อมวลชนขณะนี้นั้นว่า ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอให้ข้อมูล โดยทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มอบหมายให้มาเป็นผู้ให้ข้อมูลวันนี้

ข้อมูลเบื้องต้นคือ ส.ต.ท.หญิง ท่านนี้ได้สมัครเข้าเรียนในปีภาคเรียนที่ 1/2560 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ มีผลการเรียนในภาคเรียนที่ 2/2560 ทั้งสองภาคเรียนมีผลการเรียน และได้ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3/2560 ไม่มีมาเรียน ไม่มีผลการเรียน ต่อมา ส.ต.ท.หญิง ท่านนี้ได้มีสมัครเรียนใหม่ที่ 1/2561 สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ และอาทิตย์) แต่ไม่ได้มาเรียน จึงไม่มีผลการเรียน โดยระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคือ ส.ต.ท.หญิงคนนี้ได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 โดยสรุปคือ ส.ต.ท.หญิงท่านนี้ ไม่ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งแต่ปี 2561 เป็นข้อมูลเบื้องต้น

นายอรรถพลกล่าวต่อว่า จากข้อมูลทราบว่าเขาใช้วุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลายเข้ามาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัย โดยจะต้องเข้าเรียนให้ครบ 4 ปี แต่เขาเรียนสาขารัฐประศาสนศาสตร์ เทอม 1 ปี 2560 และเทอม 2 ปี 2560 เรียนได้แค่ 2 เทอม อีกปีหนึ่งได้มาสมัครเรียนใหม่ เทอม 1/2561 สาขานิติศาสตร์ มีลงทะเบียน แต่ไม่ได้มาเรียน และไม่มีผลการเรียน

Advertisement

ถ้านักศึกษาไม่มารักษาสถานภาพ 2 ภาคเรียนติดต่อกัน และนักศึกษาท่านนี้ก็จะพ้นสภาพ ถือว่าพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2561 และจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไปแล้ว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษาว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 ข้อ 26 สถานสภาพนักศึกษาจะสิ้นสุดลงโดย (5) ขาดการรักษาสภาพนักศึกษา ติดต่อเป็นเวลา 2 ภาคเรียน

จากผลการเรียนที่ผ่านมาของ ส.ต.ท.หญิงท่านนี้นั้น ในเทอมที่ 1 บางวิชาก็สอบผ่าน บางวิชาติดไม่ผ่าน ส่วนภาคเรียนที่ 3/2561 ทุกวิชาเขาไม่ได้มาเรียน หลังจากปี 2561 ก็ไม่ได้สมัครใหม่ ส่วนกรณีมีการกล่าวอ้างว่ามีการใช้เงินซื้อผลการเรียน ทางมหาวิทยาลัยฯยืนยันไม่เป็นความจริง เพราะระบบของมหาวิทยาลัยฯไม่สามารถซื้อปริญญาได้ ยกเว้นไปเช็กที่แหล่งมหาวิทยาลัยที่เขาอ้างที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ส่วนกรณีที่เขามีรูปแต่งกายนักศึกษานั้น เวลาที่เขามาเรียนนั้น จะมีการถ่ายรูปทำบัตรไป บางวิชาจะนำไปใช้ในการเรียนการสอน

Advertisement

ส่วนรูปนี้ก็เป็นลักษณะทั่วไปของนักศึกษา เวลาที่มาเรียนจะมีชุดนักศึกษา และการเรียนนั้นก็ไม่มีการเซ็นชื่อมาเรียนแทนกันได้ จากการดูรูปของ ส.ต.ท.หญิงแล้ว เป็นรูปของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีสัญลักษณ์ที่หัวเข็มขัดและกระดุม เวลาที่นักศึกษานับพันคน มาเรียนกับเราก็ต้องใส่ชุดนักศึกษามาเรียนแบบนี้เหมือนกัน รูปนี้อาจจะเป็นรูปเก่าที่โพสต์ออกไป

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมีกระแสข่าวจากนายกัน จอมพลัง อ้างถึงการศึกษาของ ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม หรือนุช อายุ 43 ปี อดีตผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 (ผบ.หมู่ กก.4 บก.ส.1) และถูกสั่งออกราชการไปแล้วนั้น ที่ตกเป็นผู้ต้องหาทำร้ายร่างกาย นางสาวเอ อดีตทหารรับใช้ และถูกดำเนินคดีในข้อหาค้ามนุษย์ ทำให้ต้องถูกส่งตัวไปคุมขังที่เรือนจำกลาง จ.ราชบุรี เมื่อที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. ได้เคยออกมาแถลง ให้ข้อมูลกรณีตำรวจหญิง เข้ารับราชการว่า เข้ารับราชการตำรวจปี 2560 ใช้วุฒิ ปวส. ด้านบัญชี ย้ายมาที่สันติบาล ก.พ. 2565 สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สงป.ตร.) โดยพิจารณาผู้มีคุณสมบัติตามวุฒิฯขาดแคลน ถึงมีระบุว่าอายุไม่เกิน 35 ปี แต่มีข้อยกเว้นตามกฎ ก.ตร. สามารถดำเนินการได้ แต่จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีการดำเนินการเข้ารับราชการถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่

นายอรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี กล่าวต่อว่าสำหรับผลการศึกษาของผู้เสียหาย ที่ถูก ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม หรือ นุช ทำร้ายนั้น เดิมผู้เสียหายได้มาสมัครเรียนปริญญาโทปีการศึกษา 2558 สาขาสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาโดยใช้วุฒิปริญาญาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มาสมัครเรียน และผู้เสียหายได้จบปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2562 ในระหว่างนั้นผู้เสียหายได้เข้ามาสมัครเรียนปริญญาตรีในภาคเรียนที่ 1 / 2561 สาขานิติศาสตร์ ซึ่งเป็นการสมัครในรอบเดียวกับ ส.ต.ท.หญิง แต่ว่าไม่ได้มาเรียน และไม่มีผลการเรียน

“โดยสรุปคือ ผู้เสียหาย มาสมัคร เรียน 1/6 2561 สาขานิติศาสตร์แต่ไม่ได้เรียน และไม่มีเกรด ถือว่าท่านผู้เสียหายได้จบ ป.โท สังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ในปี พ.ศ. 2562 ส่วนปริญญาตรีที่สมัครเรียนสาขานิติศาสตร์ถือว่าพ้นสภาพไป ส่วนสาขานักจิตวิทยานั้นไม่ได้มาเรียน และสาขาจิตวิทยาในปริญญาโทของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ก็ไม่ได้เปิด แต่วุฒิเดิมของผู้เสียหายเป็นวุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิตย์ ของระดับปริญญาตรี”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image