อาชีวะทั่วไทย ร่วมแสดงพลัง ‘999,999 คนปฏิญาณตนเพื่อพ่อฯ’

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ถือให้วันนี้จัดกิจกรรม 999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ เพื่อที่ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล โดยนักศึกษาอาชีวศึกษา บุคลากรของสถานศึกษาทั่วประเทศ ร่วมพลังทำความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

จังหวัดสงขลา

เมื่อเวลา 09.09 น. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา นายประเสริฐ แก้วเพชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 นางสาวรุจิรา แกล้วทะนงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาประมาณ 1,500 คน ร่วมกิจกรรม “999,999 คน ปริญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์”  เพื่อสร้างความสัมพันธ์สมานฉันท์ของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาต่างสถาบัน ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิทยาลัยฯ ได้ตั้งโรงทาน ปันน้ำใจสู่พี่น้องผู้ร่วมแผ่นดินไทย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมร่วมแสดงความอาลัยแด่พระองค์ท่าน เป็นการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ เข้าใจ เป็นการเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

201611091204082-20041020085619

 

จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อเวลา 09.09 น. ที่สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในกิจกรรม 999,999 คนปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ (จังหวัดสมุทรสาคร) โดยมีนายสาวิทย์ ญาณภิรัต  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร พร้อมคณาจารย์ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว วิทยาลัยประมงสมุทรสาครรวมทั้งสิ้น 2,999 คน รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมด้วย

โดยในพิธีได้มีการยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยเป็นเวลา 89 วินาที จากนั้นได้ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เสร็จแล้วผู้แทนนักศึกษา นำกล่าวคำปฏิญาณ อาชีวสมานฉันท์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ทางนักศึกษาอาชีวศึกษาได้ร่วมกันแปรอักษรเป็นรูปหัวใจและมีเลข ๙ อยู่ภายในหัวใจพร้อมกับคำว่าสมุทรสาคร เพื่อสื่อความหมายว่า พสกนิกรนักศึกษาอาชีวะ ของจังหวัดสมุทรสาคร มีความรักพ่อ ในหลวงรัชกาลที่9 และจะทำความดีเพื่อพ่อ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาอาชีวศึกษา ได้ร่วมปฏิญาณตนเพื่อทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน

DCIM100MEDIADJI_0041.JPG

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ให้แก่ประชาชนและชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชนทั่วไป

 

จังหวัดสุรินทร์

ที่วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  นายอดุลชัย โคตะวีระ  ผุ้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  นำอาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษากว่า 5,300 คน  ร่วมทำพิธีแสดงความไว้อาลัยและปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกับทางส่วนกลางกรุงเทพมหานคร โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานในกิจกรรม 999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ เพื่อที่ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน

201611091350314-20041019171656

จากนั้นได้นำนักศึกษากว่า 5,300 คน แปรริ้วขบวนและแปรอักษร เป็นเลขเก้าไทยอยู่ใจกลางรูปหัวใจ ที่ข้างมีอักษรตัว R แสดงถึงสัญลักษณ์ของคนพันธุ์อาร์ ซึ่งหมายถึงอาชีวะยุคใหม่ ส่วนแถวล่างเป็นอักษรภาษอังกฤษสะกดคำว่า SURINTECHจากนั้นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ได้ให้นักศึกษาออกเดินเท้าไปทั่วเขตเทศบาล ตามจุดที่กำหนดให้ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อาทิ การพัฒนาคลองส่งน้ำ สระน้ำสาธารณะ วัด สถานที่ราชการใกล้เคียงอีกด้วย

 

จังหวัดพะเยา

เมื่อเวลา 09.09 น. ณ บริเวณลานกีฬาวิทยาลัยเทคนิคพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธี “999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ  อาชีวะสมานฉันท์” โดยประธานการจัดงานนำทำความเคารพและยืนสงบนิ่ง เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีการปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ โดยมี คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา 9 สถาบันการศึกษาในจังหวัดพะเยา กว่า 500 คน ร่วมพิธี พร้อมทั้งมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวปฏิญาณตนของนักศึกษา ทั้งนี้พิธีดังกล่าวได้มีการถ่ายทอดสัญญาณจากส่วนกลางหลังจากนั้น ได้รับฟังโอวาทจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยพร้อมเพรียงกันผ่านหน้าจอโทรทัศน์ซึ่งมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศ

201611091531163-20021028190242

 

จังหวัดตาก

ที่บริเวณสนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด  ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก  นายจงกล  พิพิธภักดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด  พร้อมคณะผู้บริหาร นักเรียน และ  นักศึกษา  กว่า  2,000   คน  เข้าร่วมกิจกรรม “ 999,999 คนปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ “ โดยมีการแปรอักษรรูปหัวใจตรงกลางเป็นเลข ๙ ไทย  และ “ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด   .”  พร้อมร่วมยืนสงบนิ่ง  89 วินาที เท่ากับพระชนมพรรษาของพระบทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

201611091626591-20041019163125

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาของสถานทุกแห่ง ได้ร่วมปฏิญาณตนเพื่อทำความดีถวายพ่อโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ เพื่อแสดงออกถึงพลังความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันทำกิจกรรม สาธารณประโยชน์ ในชุมชน โดยรอบสถานศึกษา ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สุรเกียรติ์ ชี้ ชัยชนะของ ทรัมป์ อาจเป็นผลดีต่อ ศก.ไทย (คลิป)
บทความถัดไปผู้นำหลายประเทศวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ