เพชรบูรณ์-สมุทรสาครจัด “หนุ่มนาข้าวพบสาวนาเกลือ” เจรจาธุรกิจ-แลกเปลี่ยนสินค้า

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เมื่อเวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้การต้อนรับ นายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะ ที่ได้เดินทางมาทำการเชื่อมโยงตลาดและเจรจาการค้าจับคู่ทางธุรกิจ ในรูปแบบกิจกรรม “หนุ่มนาข้าว สาวนาเกลือ” ภายใต้โครงการพัฒนาตลาด ศูนย์กระจายสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปปลอดภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนราชการและภาคเอกชน ของทั้งสองจังหวัดร่วมเป็นสักขีพยาน อีกทั้งยังผู้ที่ให้ความสนใจได้มารับซื้อข้าวกับเกลือเพื่อนำไปจำหน่ายและบริโภค

นายอำพล กล่าวว่า จากการที่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเดือดร้อนหนักจากราคาข้าวที่ตกต่ำ จังหวัดสมุทรสาครจึงมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือรับซื้อข้าวจากชาวนาและกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์จากจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งจังหวัดอื่นๆ โดยในครั้งนี้ได้มีการรับซื้อข้าวจากสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์จำกัด จำนวน 28 ตัน มูลค่า 644,440 บาท ประกอบกับการที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ช่วยรับซื้อเกลือทะเลของจังหวัดสมุทรสาครเป็นจำนวน 29 ตันมูลค่า 43,500 บาท ซึ่งก็นับเป็นความร่วมมืออย่างดีของหนุ่มนาข้าวจากจังหวัดเพชรบูรณ์ และสาวนาเกลือของจังหวัดสมุทรสาคร

ด้านนายไกรสร กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ทางจังหวัดเพชรบูรณ์เห็นว่าจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวน้อย แต่มีผู้บริโภคทั้งประชาชนและแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก ในขณะเดียวกันจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีความต้องการใช้เกลือในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและการบริโภคของประชาชนในเบื้องต้น ดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงมอบหมายให้ตนและคณะ ได้นำข้าวสารของสหกรณ์การเกษตรจำกัด จำนวน 28 ตัน แบ่งเป็นข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุง 5 กิโลกรัม จำนวน 14 ตัน และข้าวขาว 5% บรรจุถุง 5 กิโลกรัม จำนวน 14 ตัน ใส่รถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ เดินทางมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมาเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสินค้า และเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างสินค้าข้าวของจังหวัดเพชรบูรณ์ กับ เกลือของจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้ชื่อกิจกรรม “หนุ่มนาข้าว สาวนาเกลือ” รวมถึงการเจรจาจับคู่ธุรกิจกับภาคเอกชนของจังหวัดสมุทรสาครด้วย เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้สหกรณ์ เพื่อที่จะได้มีเงินหมุนเวียนไปซื้อรับข้าวเป็นการช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีและในราคายุติธรรม

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image