เช็กเลย! พื้นที่ 13 อำเภอ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จ.สงขลา

เช็กพื้นที่ 13 อำเภอ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม น.ส.สุนารี​ บุญชุบ​ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่า​ สำนักงาน​ ปภ. รายงานสถานการณ์อุทกภัย ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 17 -19 ธันวาคม 2565 ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น. ดังนี้
1. พื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 13 อำเภอ 94 ตำบล 51 ชุมชน 527 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 30,722 คน 12,236 ครัวเรือน (ผู้อพยพ หมู่ที่ 1 ตำบลสะบ้าย้อย จำนวน 55ครัวเรือน 201 คน) ดังนี้
1.1 อำเภอเมืองสงขลา จำนวน 6 ตำบล 31 หมู่บ้าน
-ตำบลพะวง หมู่ที่ 2,3
-ตำบลเขารูปช้าง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,7,8,10
-ตำบลเกาะยอ หมู่ที่ 1 – 9
-ตำบลทุ่งหวัง หมู่ที่ 2 – 6
-ตำบลเกาะแต้ว หมู่ที่ 2 ,5 ,6, 7 ,8 ,9
-ตำบลบ่อยาง

1.2 อำเภอรัตภูมิ จำนวน 5 ตำบล 63 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 13,932 คน 4,644 ครัวเรือน
– ตำบลควนรู หมู่ที่ 1-9
– ตำบลท่าชะมวง หมู่ที่ 1 -15
– ตำบลกำแพงเพชร หมู่ที่ 1-13
– ตำบลเขาพระ หมู่ที่ 1-12
– ตำบลคูหาใต้ หมู่ที่ 1-14
1.3 อำเภอควนเนียง จำนวน 4 ตำบล 46 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 9,400 คน 3,600 ครัวเรือน
-ตำบลรัตภูมิ หมู่ที่ 1-13
-ตำบลบางเหรียง หมู่ที่ 1-13
-ตำบลควนโส หมู่ที่ 1-11
-ตำบลห้วยลึก หมู่ที่ 1-9
1.4 อำเภอหาดใหญ่ จำนวน 13 ตำบล 61 หมู่บ้าน 21 ชุมชน
-ตำบลบ้านพรุ หมู่ที่ 3 ,8 ,9 ,10 ,11
-ตำบลน้ำน้อย หมู่ที่ 1 ,2 ,3, 4, 5, 6 ,7 ,8, 9 ,10
-ตำบลคูเต่า หมู่ที่ 1 – 10
-ตำบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 1 – 6
-ตำบลท่าข้าม หมู่ที่ 1-8
-ตำบลทุ่งตำเสา หมู่ที่ 1-10
-ตำบลฉลุง หมู่ที่ 1-7
-ตำบลคลองอู่ตะเภา หมู่ที่ 1,3,4
-ตำบลพะตง หมู่ที่ 1-2
-เขตเทศบาลตำบลควนลัง จำนวน 5 ชุมชน (ปลักหว้า,ประสานมิตร,ท่าเคียน,ทุ่งฝน,ทุ่งควนจีน)
-เทศบาลเมืองคลองแห จำนวน 2 ชุมชน (เมืองใหม่,เกาะหมี)
-เทศบาลตำบลคอหงส์ จำนวน 4 ชุมชน (ปลักธง,คลองเตย,คอหงส์,คลองหวะ2)
-เทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน 10 ชุมชน (หน้าค่ายเสนาณรงค์,ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง,อู่ทส. ,กลางนา ประชาธิปัตย์, คลองเรียน ,สามแยกคลองเรียน ,หัวนาหัก, ทักษิณเมืองทอง ,จันทร์วิโรจน์)

1.5 อำเภอนาหม่อม จำนวน 4 ตำบล 29 หมู่บ้าน
-ตำบลนาหม่อม หมู่ที่ 1 – 10
-ตำบลพิจิตร หมู่ที่ 1-6
-ตำบลทุ่งขมิ้น หมู่ที่ 1-7
-ตำบลคลองหรัง หมู่ที่ 1-6

1.6 อำเภอจะนะ จำนวน 8 ตำบล 63 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 2,280 คน 1,238 ครัวเรือน
-ตำบลนาทับ หมู่ที่ 1- 14
-ตำบลจะโหนง หมู่ที่ 1-11
-ตำบลนาหว้า หมู่ที่ 1 ,2, 3 ,4 ,5 , 6 ,7 ,9 ,12
-ตำบลน้ำขาว หมู่ที่ 1-11
-ตำบลป่าชิง หมู่ที่ 1-9
-ตำบลคู หมู่ที่ 2 ,4
-ตำบลตลิ่งชัน หมู่ที่ 2 ,3 ,5, 7, 8
-ตำบลสะพานไม้แก่น หมู่ที่ 5,6

Advertisement

1.7 อำเภอบางกล่ำ จำนวน 4 ตำบล 26 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 1,000 คน 300 ครัวเรือน
-ตำบลท่าช้าง หมู่ที่ 1 ,2, 3 ,4, 5, 6 ,7 ,8, 9, 11 ,13 ,14 ,15 ,17
-ตำบลบ้านหาร หมู่ที่ 1 ,3, 4, 5
-ตำบลแม่ทอม หมู่ที่ 1 ,2, 6
-ตำบลบางกล่ำ หมู่ที่ 1 ,4, 5 ,6 ,7

1.8 อำเภอระโนด จำนวน 12 ตำบล 54 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 3,681 คน 2,311 ครัวเรือน
-ตำบลท่าบอน หมุ่ที่ 1, 3 ,4, 5 ,6, 7 ,8 ,10
-ตำบลแดนสงวน หมู่ที่ 1 -5
-ตำบลพังยาง หมู่ที่ 3,4
-ตำบลบ้านขาว หมู่ที่ 1-6
-ตำบลตะเครียะ หมู่ที่ 1-5
-ตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ,2, 3, 4 ,7
-ตำบลระโนด หมู่ที่ 1 ,2 ,3, 6
-ตำบลวัดสน หมู่ที่ 1 – 4
-ตำบลบ่อตรุ หมู่ที่ 2 ,3, 4 ,5
-ตำบลระวะ หมู่ที่ 1-7
-ตำบลปากแตระ
-ตำบลคลองแดน หมู่ที่ 1,2, 5

1.9 อำเภอคลองหอยโข่ง จำนวน 3 ตำบล 18 หมู่บ้าน
-ตำบลโคกม่วง หมู่ที่ 2, 3 ,4 ,6, 8 ,9
-ตำบลคลองหลา หมู่ที่ 1-7
-ตำบลคลองหอยโข่ง หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 6

1.10 อำเภอสิงหนคร จำนวน 11 ตำบล 53 หมู่บ้าน 30 ชุมชน
-ตำบลชะแล้ หมู่ที่ 1 ,2 ,3
-ตำบลรำแดง หมู่ที่ 1-7
-ตำบลปากรอ หมู่ที่ 1-6
-ตำบลบางเขียด หมู่ที่ 1, 2 ,4 ,5
-ตำบลชิงโค หมู่ที่ 5, 9, 10
-ตำบลป่าขาด หมู่ที่ 1 -5
-ตำบลม่วงงาม หมู่ที่ 1-10
-ตำบลทำนบ หมู่ที่ 1-7
-ตำบลวัดขนุน หมู่ที่ 1-8
-ทม.สิงหนคร (ตำบลสทิงหม้อและตำบลหัวเขา) จำนวน 30 ชุมชน

1.11 อำเภอสะบ้าย้อย จำนวน 9 ตำบล 23 หมู่บ้าน (ผู้อพยพ หมู่ที่ 1 ตำบลสะบ้าย้อย จำนวน 55ครัวเรือน 201 คน)
-ตำบลเขาแดง หมู่ที่ 1, 2, 5 ,6
-ตำบลบาโหย หมู่ที่ 1,4,5
-ตำบลทุ่งพอ หมู่ที่ 1 ,7 ,8
-ตำบลคูหา หมู่ที่ 2
-ตำบลบ้านโหนด หมู่ที่ 1 ,2, 5, 6
-ตำบลจะแหน หมู่ที่ 3
-ตำบลสะบ้าย้อย หมู่ที่ 1 ,2
-ตำบลธารคีรี หมู่ที่ 1,6
-ตำบลเปียน หมู่ที่ 1, 3 ,4

1.12 อำเภอสทิงพระ จำนวน 8 ตำบล 17 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 249 คน 83 ครัวเรือน
-ตำบลชุมพล หมู่ที่ 1, 2 ,4 ,7
-ตำบลคลองรี หมู่ที่ 4, 5
-ตำบลบ่อดาน หมู่ที่ 4
-ตำบลกระดังงา หมู่ที่ 7
-ตำบลบ่อแดง หมู่ที่ 1 ,2, 5
-ตำบลจะทิ้งพระ หมู่ที่ 5 ,7
-ตำบลสนามชัย หมู่ที่ 3, 4, 5
-ตำบลคูขุด หมู่ที่ 3
1.13 อำเภอ เทพา จำนวน 7 ตำบล 43 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 180 คน 60 ครัวเรือน
-ตำบลเกาะสะบ้า หมู่ที่ 1 ,2, 3 ,5, 6
-ตำบลวังใหญ่ หมู่ที่ 1, 3 ,4 ,5 ,6
-ตำบลสะกอม หมู่ที่ 3 , 5
-ตำบลเทพา หมู่ที่ 4, 5 ,7, 8
-ตำบลปากบาง หมู่ที่ 1-8
-ตำบลลำไพล หมู่ที่ 1-13
-ตำบลท่าม่วง หมู่ที่ 1 ,5 ,6, 8 ,11 ,13

2. การช่วยเหลือ
จังหวัด อำเภอ อบจ. อปท. ผู้นำท้องที่ ศูนย์ปภ.เขต 12 สงขลา สำนักงานปภ.จังหวัดสงขลา/สาขาระโนด/สาขาเทพา ตำรวจ ทหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แขวงทางหลวงสงขลาที่1 และ ที่2 แขวงทางหลวงชนบทสงขลา มูลนิธิ อาสาสมัคร ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้น

3. ความเสียหายเบื้องต้น
– พืชไร 548 ไร่ นาข้าว 1,025 ไร่ บ่อปลา 250 บ่อ บ่อกุ้ง 6 บ่อ วัด 3 แห่ง, โรงเรียน 7 แห่ง ดินสไลด์และเสาไฟฟ้าล้ม 9 ต้นบริเวณโค้งหมีตาย ถนนทางหลวงหมายเลข 43 หมู่ที่2 ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม
4. แนวโน้มสถานการณ์ ยังมีฝนตกในพื้นที่ ปริมาณน้ำตามลำคลองสูงขึ้น คาดว่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image