ศอ.บต. เตรียมช่วยเหลือชาวสยามในประเทศมาเลเซียตามพระราชกระแสรับสั่งกรมสมเด็จพระเทพฯ

ศอ.บต. เตรียมช่วยเหลือชาวสยามในประเทศมาเลเซียตามพระราชกระแสรับสั่งกรมสมเด็จพระเทพฯ

 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าว่าตนเดินทางไปยังวัดพิกุลทองวราราม เป็นวัดไทยสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย อ.ตุมปัต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย มีพระครูสุวรรณวรานุกูล (เพียง ฐานุตตโร) เป็นเจ้าอาวาสและเลขานุการเจ้าคณะรัฐกลันตัน เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือชาวสยาม (ชาวไทยถิ่นใต้ที่อาศัยอยู่พื้นที่มาช้านาน)

นายชนธัญ กล่าวว่า วัดพิกุลทองวรารามเป็นวัดที่เปิดโรงเรียนสอนภาษาไทยชื่อว่า “โรงเรียนสอนภาษาไทยวัดพิกุลทองวราราม” สร้างขึ้นเมื่อ ปี 52 ปัจจุบันมีนักเรียน 200 กว่าคน และครู10 กว่าคน สับเปลี่ยนเข้ามาช่วยสอน ทางโรงเรียนอยากให้หน่วยงานราชการของไทย เข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องการออกใบรับรองวุฒิเพื่อให้เด็กมีตัวเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคต

“เป็นไปตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ดูแลชาวสยามที่อยู่ในรัฐกลันตันและรัฐอื่น ๆ โดยภายหลังจากนี้ ศอ.บต. จะบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ามาดูแลคุณภาพชีวิต และจัดกิจกรรมให้กับชาวสยามในรัฐกลันตัน และรัฐอื่น”

Advertisement

พระครูสุวรรณวรานุกูล (เพียง ฐานุตตโร) กล่าวว่า ตนในฐานะชาวสยามที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย รู้สึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิกุลของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีความห่วงใยกับชาวสยาม และให้เข้ามาดูแลให้ความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ภาษา เรื่องอาชีพ เรื่องชีวิตความเป็นอยู่และดีใจที่ ศอ.บต. เข้ามาช่วยดูแลและจัดกิจกรรมให้กับชาวสยามที่อาศัยอยู่ในรัฐกลันตันซึ่งมีมากกว่า 80,000 กว่าคน

“การพัฒนาที่สำคัญคือการยกระดับการเรียนการสอนภาษาไทยให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน การวิจัยการใช้ภาษาไทยของชาวสยามในมาเลเซีย การเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย การส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซียและการศึกษาของเด็กชาวสยามในมาเลเซียเพื่อให้มีโอกาสเข้าไปศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย”

 

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image