นี่แค่ทดลอง! ชาวนาแกปลูกสตรอเบอรี่เป็นเกษตรทางเลือก กลับทำเงินทะลุเดือนละแสน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม นายบัญชา ศรีชาหลวง นายก อบต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม พร้อมด้วยนายอมรเทพ แสนสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการสำนักงานเกษตร อ.นาแก นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมความสำเร็จของเกษตรกรต้นแบบคือ นายสมพิศ ชูสังฆ์ อายุ 49 ปี เกษตรกรชาวบ้านดอนพัฒนา ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม ที่ประสบความสำเร็จในการทดลองปลูกสตรอเบอรี่ ถือเป็นเกษตรทางเลือกที่สร้างรายได้เป็นอย่างดี เดือนละไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท โดยได้ทดลองปลูกเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา เริ่มจากการปลูกใส่กระถางขนาดเล็กๆ เพื่อจำหน่ายต้น จนกระทั่งประสบความสำเร็จเป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้มีการขยายการปลูกมากขึ้น พร้อมมีการทดลองทำการปลูกลงดิน เปิดสวนทดลองปลูกสตรอเบอรี่ในพื้นที่ขนาดเล็ก ในเนื้อที่ประมาณ 3 งาน เพื่อให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจได้มาเที่ยวชมศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองปลูกสตรอเบอรี่ เกษตรทางเลือกสร้างรายได้ แบบครบวงจร ซึ่งไม่เน้นเพียงขายผลผลิตสตรอเบอรี่ ยังได้เน้นการพัฒนาขยายพันธุ์ให้เกษตรกรนำไปปลูกสร้างรายได้ในชุมชน

นายสมพิศเปิดเผยว่า ในอดีตตนชอบทำการเกษตรมาก ทำมาหลายอย่าง รวมถึงทำนา ทำสวนยางพารา  แต่ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องราคาตกต่ำ เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาจึงได้ศึกษาหาแนวทางทำเกษตรทางเลือกสร้างรายได้ โดยได้มีการไปศึกษานำสตรอเบอรี่มาทดลองปลูก เพราะเชื่อว่า เป็นพืชที่มีผลผลิตราคาแพง และพื้นที่สภาพอากาศน่าจะทำการปลูกได้ โดยเริ่มจากการนำพันธุ์ต้นสตรอเบอรี่ พันธุ์พระราชทาน 80 มาจากทางภาคเหนือมาทดลองปลูกเพาะชำลงกระถาง ซึ่งในการปลูกสตรอเบอรี่จะไม่นิยมปลูกขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด เพราะจะโตช้า จะใช้วิธีขยายเนื้อเยื่อ หรือปลูกจากกิ่ง หรือที่เรียกว่าไหล ส่วนการปลูกจะเริ่มนำกิ่งที่ปักชำหรือที่เรียกว่าไหล ที่ได้จากต้นพันธุ์อายุประมาณ 2 เดือนมาปลูกใส่กระถาง หรือลงแปลงดิน จากนั้นใช้เวลาประมาณอีก 2 เดือน รวมระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน จะสามารถเก็บผลผลิตขายได้ ซึ่งการดูแลถือว่าไม่ยาก ใช้น้ำน้อย แต่ต้องหมั่นดูแลในเรื่องวัชพืช แมลง ปัจจุบันมีราคาผลผลิตสตรอเบอรี่สูงประมาณกิโลกรัมละ 300-400 บาทจากสวน นอกจากนี้ยังขยายพันธุ์ต้นจำหน่ายประมาณกระถางละ 150-200 บาท ตามขนาด เมื่อเทียบกับพืชการเกษตรอื่นๆ ถือว่าดูแลง่าย ไม่ยุ่งยาก น่าทดลองปลูก

201612191131143-20111216140823

จากการทดลองปลูกที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จ ทั้งสภาพอากาศสามารถปลูกได้ รวมถึงสภาพดิน ไปจนถึงผลผลิตดี มีตลอดรองรับไม่อั้น ที่สำคัญยังเป็นพืชการเกษตรที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้สามารถเพาะพันธุ์ขยายต้นสตรอเบอรี่ได้จำนวนมาก ทุกเดือนมีพ่อค้าแม่ค้ามาสั่งซื้อเดือนละไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ต้น จนผลิตไม่ทัน เพราะเกษตรกรกำลังมีความต้องการนำไปทดลองปลูก ตนถือว่าเป็นเกษตรทางเลือกที่เกษตรกรน่าหันมาศึกษาปลูก เพราะดูแลง่ายต้นทุนไม่สูง แต่ขายได้ราคาดี แต่ละเดือนตนสามารถสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1 แสนบาท ปัจจุบันได้มีการต่อยอดพัฒนาเปิดแหล่งเรียนรู้สวนสตรอเบอรี่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศึกษาเกษตรทางเลือกสร้างรายได้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยได้รับการสนับสนุนจาก อบต.พิมาน รวมถึงหน่วยงานเกษตรเข้ามาดูแล แนะนำ สนับสนุนส่งเสริม เพื่อที่จะเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้มาศึกษาเยี่ยมชม และนำไปทดลองปลูกสร้างรายได้ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.นครพนม อีกด้วย

Advertisement

ด้านนายบัญชา ศรีชาหลวง นายก อบต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม กล่าวว่า ปัจจุบันต้องยอมรับว่าเกษตรทางเลือกเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก  เช่นเดียวกันกับการปลูกสตรอเบอรี่ กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ทาง อบต.พิมาน จึงได้ร่วมกับหน่วยงานเกษตร รวมถึงเกษตรกรต้นแบบ คือ นายสมพิศ ที่ประสบความสำเร็จ ทาง อบต.พิมาน จึงได้เข้าไปดูแล ให้คำปรึกษาแนวทางการพัฒนา พร้อมต่อยอดให้มีการเปิดศูนย์เรียนรู้สวนสตรอเบอรี่เป็นแหล่งศึกษาเที่ยวชม ให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจมาศึกษา นำไปปลูก ซึ่งมีจะมีการสาธิตการปลูก การดูแล ไปจนถึงการจำหน่ายพันธุ์สตรอเบอรี่ครบวงจรที่จะเป็นผลดีต่อเส้นทางการท่องเที่ยวของ พื้นที่ ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม โดยเฉพาะเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมไปยังอนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อย ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ และในอนาคตจะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรพอเพียงและเกษตรทางเลือกมากขึ้น จะได้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจร

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image