ขนส่งลำพูนเปิดศูนย์ฯคุ้มครองผู้โดยสาร ติดตามรถสาธารณะด้วยจีพีเอส

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน นายวีระชัย  ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยพันเอกนพดล คามเกตุ รองเสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกันเป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการคุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะและศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยกำกับดูแลผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ รถบรรทุกขนาดใหญ่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งช่วยควบคุมความเร็วของรถมิให้เกินกว่ากฎหมายกำหนด เพื่อรักษาความปลอดภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

นายปาณิสร  ศศิธร  ขนส่งจังหวัดลำพูน  กล่าวว่า  ศูนย์อำนวยการการคุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในการรับเรื่องร้องเรียน การแก้ไขและป้องกันปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ  ตลอดจนการอำนวยความสะดวก และการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในการใช้รถใช้ถนน โดยศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS เพื่อใช้กำกับดูแลผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทุกคัน (ยกเว้นรถโดยสารสองแถว) และ รถบรรทุกขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยได้ดำเนินการติดตั้งเครื่อง GPS ในการช่วยกำกับอัตราความเร็วในการขับรถ มิให้เกินกว่ากฎหมายกำหนด

“การติดตั้งเครื่อง GPS  แก่รถโดยสารสาธารณะ และ รถบรรทุกขนาดใหญ่ ในจังหวัดลำพูน ดำเนินการติดตั้งแล้ว 27 คัน และเชื่อมข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมขนส่งทางบก ภายในรอบภาษีปี 2559 เพื่อสามารถติดตามการใช้รถ ความเร็วในการขับรถ รวมทั้งจุดตั้งของรถ  เส้นทางการเดินทาง โดยทางศูนย์ฯจะใช้โปรแกรมในการค้นหาข้อมูลรถต่างๆที่ได้ทำการติดตั้งเครื่อง GPS จากหมายเลขทะเบียนรถ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วย” นายปาณิสร กล่าว

สำหรับรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกขนาดใหญ่ ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง GPS หรือติดตั้งแล้วแต่ยังไม่ได้เชื่อมข้อมูลกันศูนย์ฯ  กรมการขนส่งทางบก จะเร่งดำเนินการติดตั้งพร้อมเชื่อมข้อมูลให้ครบทุกคัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในรอบปีภาษี 2562  อีกทั้งฝากไปยังประชาชนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถสาธารณะถูกเอารัดเอาเปรียบหรือพบเห็นรถที่ขับขี่ไม่ปลอดภัย อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น โปรดแจ้งสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทันการณ์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดพิธีสนับสนุนเงินทุนให้กับนักกีฬาพาราลิมปิกและโอลิมปิก 2016
บทความถัดไปผบ.สส.ยกหนังสือฝรั่ง พยากรณ์สงครามไซเบอร์ ยัน พ.ร.บ.คอมพ์ ปกป้องคนดี จากคนชั่ว