นักวิชาการหนุนผู้ว่าอาชีพ ชี้ต้องบริหารเป็นไม่ยึดโยงส่วนกลาง แนะทำทั้งประเทศอย่ายึดแต่จว.ใหญ่

 

วันที่ 16 มกราคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เปิดเผยว่า แนวคิดที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เตรียมผลักดันผู้ว่าราชการจังหวัดมืออาชีพนั้น โดยหลักการแนวคิดการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย ศูนย์อำนาจจะรวมอยู่ที่ส่วนกลาง แล้วจึงกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรที่อยู่ล่างจากท้องถิ่นไปทำ แต่แนวคิดของ นายสมคิด ต้องการเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดมืออาชีพ เพื่อคิดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ส่วนกลางจะผลักงบลงมาสนับสนุน เพื่อให้ภูมิภาคเกิดการพัฒนาเป็นรูปธรรมมากขึ้นนั้น ตนเห็นด้วย เพราะการเข้าสู่การเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมืออาชีพจึงเป็นความยิ่งใหญ่ ในการเปลี่ยนบทบาทจากการควบคุมมากเป็นการกำกับแบบมืออาชีพ จะต้องทำหน้าที่กำกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการทั้ง 34 องค์กรที่อยู่ในภูมิภาคต้องมาสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกับ ผวจ. แล้วนำวิสัยทัศน์นั้นมาแปลงเป็นงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ให้เดินไปข้างหน้า ตามเป้าประสงค์ของรัฐบาลกลาง

“ประเด็นก็คือว่า ผวจ. จะต้องเป็นมืออาชีพอย่างแน่นอน และไม่ใช่เป็น ผวจ.แบบใช้อำนาจ แต่จะต้องเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการกำกับการใช้อำนาจ ของ อปท.และ องค์กร อย่างเช่น งบกลางส่งตรงลงมายังท้องถิ่น และ ผวจ.มืออาชีพจะต้องกำกับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เดินถือไม้เรียว กำกับหน่วยงานให้ทำงาน ไม่ใช่ ผวจ.ลงมาดำเนินการแทน ลงมาใช้อำนาจแทน หรือลงนามสัญญา ไม่ต้องมาถือเงิน แต่ ผวจ.จะต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการขับเคลื่อนงานให้เกิดประสิทธิภาพ หมดยุคการเป็นผู้บังคับบัญชา ผวจ.ยุคใหม่ ไม่ใช่ ผวจ.ที่ทำเอง” รศ.ดร.รงค์ กล่าว

รศ.ดร.รงค์กล่าวว่า การคัดสรรผู้ว่ามืออาชีพนั้นจะกี่ปีไม่ใช่เรื่องสำคัญ ผู้ว่ามืออาชีพจะต้องบริหารจัดการเอง ไม่ใช่ถูกส่งมาจากรัฐบาล จะต้องให้อำนาจในการกำกับดูแลหน่วยงานในจังหวัดนั้นๆด้วยตัวเองเพื่อขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่สำคัญวันนี้ หน่วยงาน อปท. และ หน่วยงานที่ขับเคลื่อนนโยบายในแต่ละจังหวัด ต้องร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็นว่า ผู้ว่าของเราควรจะเป็นอย่างไร ทำงานมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าวัตถุประสงค์หรือไม่ หากไม่ใช่ก็ให้ออกจากพื้นที่ไป เพราะผู้ว่ามืออาชีพต้องมีความพร้อมที่จะทำงาน วันนี้ผู้ว่าทั้ง 78 จังหวัด ก็หนาวๆร้อนๆ หากจะต้องถูกประเมินเป็นมืออาชีพหรือไม่

อย่างไรก็ตาม รศ.ดร.รงค์ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า จะทดลองเฟ้นหา ผวจ.มืออาชีพ จากจังหวัดใหญ่ก่อน โดยมองว่ารบ.ต้องพร้อม ทั้ง 78 จว.ทั่วประเทศ จว.เล็กๆก็มีประสิทธิภาพ หากได้มืออาชีพในการบริหารงาน ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่ากังวล จังหวัดใดได้ผู้ว่าไม่ดีก็ย้ายไป เอาคนที่มีศักยภาพ และต้องประเมินผู้ว่าด้วย ผู้ว่าอย่ายึดโยงกับส่วนกลาง แต่ให้หมุนเป็นวงกลม เราประเมินหน่วยงานได้ และหน่วยงานก็สามารถประเมินเราได้เช่นกัน

ทั้งนี้ นายสมคิด ได้เสนอแนวคิดการตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดมืออาชีพ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น หรือสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศ กำหนดงบประมาณลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณให้แก่ 18 กลุ่มจังหวัด วงเงิน 1 แสนล้านบาท ทำให้ต้องมีการปรับปรุงการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับแนวทาง การเพิ่มงบลงทุนในระดับจังหวัดอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องทำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด โดยอาจใช้วิธีพิเศษเพื่อให้ได้ผู้ว่าฯที่เป็นนักบริหารมืออาชีพ นำไปสู่การปรับระบบการคัดเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ โดยเฉพาะในจังหวัดใหญ่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon