เชียงใหม่ยังเนื้อหอม สายการบินเพิ่ม 46 เที่ยวฉลองตรุษจีน

วันที่ 25 มกราคม 2560 น.อ. วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการเก็บข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2560 มีสายการบินขอเพิ่มเที่ยวบินในช่วงวันที่ 14 มกราคม ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 2 สายการบินได้แก่ สายการบินไชน่าเซาเทอร์น แอร์ไลน์ จำนวน 34 เที่ยวบิน และสายการบินไชน่าอีสเทอร์น จำนวน 12 เที่ยวบิน ใน 3 เส้นทาง คือ ซีอาน ชิงเต่า และกวางโจว โดยจำนวนเที่ยวบินพิเศษที่ขอทำการบินในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากปัจจุบันมีสายการบินต่างๆ ทำการบินตรงไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ และเขตปกครองพิเศษของจีนถึง 14 สายการบิน ใน 13 เส้นทาง เฉลี่ยวันละ 36 เที่ยวบิน ซึ่งรองรับผู้โดยสารได้ถึง 5,400 คนต่อวัน  ทั้งนี้ในปี 2559 มีผู้โดยสารจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่ผ่านเข้าออกท่าอากาศยานเชียงใหม่ กว่า 1.24 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 10%
201701251143573-20021028190355
ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเต็มอัตรากำลัง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้โดยสารภายในอาคารผู้โดยสาร นอกจากนี้ยังเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัย ทั้งการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระ การตรวจอาคารผู้โดยสารและ  บริเวณโดยรอบท่าอากาศยานของเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุ และการจัดระบบการจราจร รวมทั้งเพิ่มรอบการตรวจ FOD หรือวัตถุแปลกปลอมในเขตการบิน เพื่อให้ผู้โดยสารผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและเกิดความปลอดภัยสูงสุดในการมาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อันจะส่งผลดีภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศชาติต่อไป อย่างไรก็ตามมีเที่ยวบิน 2 เที่ยวบิน ที่จำเป็นต้องทำการบินหลังจากเวลา 24.00 น. ซึ่งเป็นเวลาเปิดให้บริการของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน คือทำการบินในห้วงเวลา 00.05-03.00 น. ที่อาจส่งผลกระทบต่อการพักผ่อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในแนวขึ้นลงของอากาศยาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จึงกราบขออภัยมาด้วย
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image