ชง 6 พันล้าน พัฒนาศก. “นครชัยบุรินทร์” เน้นเกษตร-ท่องเที่ยว-ขยะ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ภายหลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณกลางปีงบประมาณ 2560 วงเงิน 1.9 แสนล้านบาท โดยเป็นการกู้เพิ่ม 1.6 แสนล้านบาท เพื่อทำให้เม็ดเงินลงสู่ระบบได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2560 นี้ ซึ่งจะนำไปลงทุนในกลุ่มจังหวัด เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจส่วนท้องถิ่นให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น ล่าสุด นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ตามนโยบายของรัฐบาลว่า สำหรับงบประมาณกลุ่มจังหวัดประจำปี 2560 นั้น กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ซึ่งประกอบไปด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ได้มีการวางแผนทำโครงการโดยมีการดำเนินการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมาซึ่งมีการประชุมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และได้นำโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดไปชี้แจงต่อสำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทยแล้ว ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเพิ่งจะผ่านที่ประชุม สนช. เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

นายวิเชียรกล่าวว่า งบประมาณที่เสนอขอไปนั้นจะเน้นไปที่การพัฒนาสร้างความเจริญด้านเศรษฐกิจ 3 เรื่องเป็นหลัก ตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย 1.พัฒนาด้านการเพิ่มผลผลิตการเกษตร อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย โคเนื้อ และผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ซึ่งส่วนนี้จะรวมงบประมาณการแก้ภัยแล้ง น้ำท่วมด้วย 2.พัฒนาด้านการท่องเที่ยว โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเข้าเป็นยุทธศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวอยากมา ซึ่งกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ มีความชัดเจนในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวอารยะธรรมขอมเป็นจุดเด่น เช่น ปราสาทหินพิมาย, ปราสาทหินพนมรุ้ง, ปราสาทตาเมือน, ปราสาทตาควาย และปราสาทหินปรางกู่ เป็นต้น 3.พัฒนาเรื่องการบริหารจัดการขยะ เนื่องจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดนี้ มีการขยายตัวเมืองอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีการเพิ่มศักยภาพระบบการจัดการขยะที่ได้มาตรฐาน เป็นการลดมลภาวะพิษและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนเมือง

“โครงการเหล่านี้เสนอของบประมาณไปทั้งหมด 6,000 ล้านบาท แต่ทราบข่าวว่าที่ประชุม สนช.กำลังจะส่งเรื่องกลับมาเพื่อให้พิจารณาตัดงบประมาณบางส่วนออกบ้าง โดยต้องรอหนังสือแจ้งจาก สนช.อย่างเป็นทางการก่อน หลังจากนั้นก็จะพิจารณาว่าสามารถตัดงบประมาณส่วนใดออกได้บ้าง เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณตามโครงการต่างๆ ที่เสนอแล้ว ก็จะให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ ไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส ตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ซึ่งต้องการให้เม็ดเงินเหล่านี้มีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างเต็มที่ ซึ่งตนและผู้บริหารกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ก็คาดหวังว่างบประมาณส่วนนี้จะสามารถสร้างความเจริญทั้งด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยวอย่างมากในอนาคต” นายวิเชียร กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image