มหาดไทย ปรับเวลาแข่งกีฬาวัวลาน ต้องมีรปภ.-วงจรปิด หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว

มหาดไทย ปรับเวลาแข่งกีฬาวัวลาน ต้องมีรปภ.-วงจรปิด หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดูแลปรับปรุงข้อกฎหมายเพื่อให้การแข่งขันวัวลาน  จ.เพชรบุรี มีความยืนหยุ่น สอดคล้องกับการละเล่นตามประเพณีท้องถิ่นซึ่งนิยมเล่นในเวลากลางคืน และเป็นประเพณีการละเล่นที่สามารถสนับสนุนการท่องเที่ยวได้

ล่าสุดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ยกร่างกฎกระทรวง ฉบับที่… (พ.ศ…) ออกตามความใน พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 พร้อมดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน และเสนอให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย ลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฯ ได้เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาอนุญาตเล่นแข่งขันวัวลานเป็น 18.00 น. – 06.00 น.ของวันรุ่งขึ้น จากเดิมที่กำหนดเวลาอนุญาตให้เล่นในเวลา 07.00 -19.00 น. โดยขั้นตอนถัดจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะเสนอร่างกฎกระทรวงฯ ไปยังสำนักเลขาธิการคณะกรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาต่อไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า เพื่อให้การปรับเปลี่ยนเวลาอนุญาตให้เล่นแข่งวัวลานเป็นเวลากลางคืนไม่สร้างผลกระทบเชิงสังคม นายอนุทินได้มอบให้กรมการปกครองวางมาตรการ เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาอาชญากรรม การระบาดของยาเสพติด การมั่วสุมของเยาวชน อุบัติเหตุหรือการจราจรในเวลากลางคืน ปัญหาด้านการสาธารณสุข ขยะมูลฝอย ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้วางแนวดำเนินการเพื่อกวดขันไม่ให้เกิดผลกระทบเชิงลบ อาทิ เจ้าของสถานที่ต้องกำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดให้มีการเล่นแข่งขันวัวลานให้ชัดเจน สถานที่ต้องมีความมั่นคง แข็งแรง จัดให้มีมาตรการคัดกรองเพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เช่น จุดตรวจเข้า-ออก บุคคลและยานพาหนะ เพื่อป้องกันการพกพาอาวุธปืน หรือสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปในสถานที่ อย่างน้อยจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิดตลอดเวลาที่มีการเล่นแข่งขันวัวลาน และกล้องวงจรปิดต้องอยู่ในสภาพใช้งาน และมีจำนวนที่เหมาะสม

Advertisement

น.ส.ไตรศุลี กล่าวต่อว่า นอกจากนี้เจ้าของสถานที่ต้องห้าม ไม่ยินยอม หรือปล่อยปะละเลยให้มีการเล่นการพนันชนิดอื่น รวมถึงการมั่วสุมเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ห้ามไม่ให้ขายหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด และต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันการเล่นที่เข้าข่ายเป็นการทรมานหรือทารุณสัตว์โดยเด็ดขาด เช่น ใช้ยาหรือสารกระตุ้น หรือใช้อุปกรณ์เฆี่ยนตีสัตว์

“กระทรวงมหาดไทยประเมินว่าการปรับเวลาเล่นแข่งวัวลาน จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงวัวลาน รวมถึงอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์การเล่นวัวลานซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประกอบกับหากมีการอนุญาตให้มีการเล่นที่สอดคล้องกับการละเล่นที่แท้จริง ภาครัฐจะสามารถเข้าไปจัดการดูแลจัดการให้การเล่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย” น.ส.ไตรศุลี กล่าว
///

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image