เกษตรกรสงขลา 4 อำเภอ ลงมือปลูกพืชระยะสั้นจุนเจือครอบครัวหลังพ้นท่วม

วันที่ 1 มีนาคม เกษตรกรในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ  4 อำเภอ ริมทะเลสาบสงขลา อ.ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ และ อ.สิงหนคร  ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมใหญ่   หันมาปลูกพืชระยะสั้นหลังน้ำลด เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งขายสร้างรายได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมของนายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา  ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชระยะสั้น  ด้วยการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ให้นำไปปลูก

นายบัณฑิตและนางปราณี  เหมือนนอง เกษตรกรในพื้นที่หมู่ 7 ต.กระดังงา อ.สทิงพระ  ใช้ที่ดิน 1 ไร่  ปลูกแตงกวาพันธุ์จังโก้ 1,300 ต้น ยกเป็นร่อง 10 ร่องปลูกแตงกวา ร่องละ 130 ต้น  ให้ผลผลิตและเก็บส่งขายได้แล้วรุ่นแรก  ใช้ระยะเวลาในการปลูก 30- 35 วัน โดยวิธีการปลูกจะใช้ไม้เสม็ดทำเสาค้าง  ขึงด้วยอวนตลอดแนวร่อง  เพื่อให้แตงกวาได้เลื้อยขึ้น  เมื่อเจริญเติบโต โดยใส่ปุ๋ยน้ำชีวภาพที่ทำเอง  ไม่ใช้สารเคมี ให้น้ำทางสายยางที่สูบน้ำสูบจากคลองส่งน้ำ ที่ขุดกักเก็บน้ำไว้ แตงกวาเจริญงอกงามดี โดยไม่มีศัตรูพืชมารบกวน  ออกดอกออกผลดก  ส่งขายในราคากิโลกรัมละ  15 บาท

201703010825395-20041020085619

“สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุกวันตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือน และได้ตั้งเป้าในการขายผลผลิตแตงกวา  2 หมื่นบาท จากการลงทุนในการปลูก 6,500 บาท ภายในเวลา 1 เดือน” นายบัณฑิตกล่าว

Advertisement

นายบัณฑิตกล่าวว่า ขณะนี้ได้ทำแปลงสาธิตไว้ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาดู เพื่อจะได้เปลี่ยนจากทำนาข้าวมาทำสวนเกษตรแบบผสมผสาน  มีรายได้หมุนเวียนต่อเนื่องตลอดทั้งปี

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image