แนะรัฐ-เอกชนหันหน้าคุย ปลดล็อกรถสาธารณะ ดึง ‘อูเบอร์’ ให้ถูกกม. ขนส่งเชียงใหม่จับได้อีก 2

วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายปุ่น เที่ยงบูรณธรรม อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ เผยถึงกรณีกรมการขนส่งทางบกเข้มงวดกวดขันให้บริการรถอูเบอร์ หรือรถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างที่ผิดกฎหมาย ซึ่งให้บริการเมืองท่องเที่ยวและทั่วประเทศว่า เคยพูดมาหลายเวทีว่าเรื่องดังกล่าวต้องเกิดขึ้น เพราะผู้ใช้บริการต้องการความสะดวกสบายและตอบสนองความต้องการได้ ซึ่งการบริการรถสาธารณะหรือขนส่งมวลชนถือเป็นหัวใจพัฒนาประเทศและเมืองท่องเที่ยว แต่ไม่ว่าเป็นขนส่งมวลชนแบบใด ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิ โดยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้ใช้บริการตามกฎหมาย พร้อมกับป้องกันอาชญากรรมและมิจฉาชีพแอบแฝง

“ปัญหารถรับจ้างสาธารณะ เนื่องจากเป็นคนละแนวคิด ส่วนราชการต้องการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย ภาคเอกชนหรือนักลงทุน ต้องการตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ โดยไม่ยึดกฎระเบียบ ทำให้เกิดความขัดแย้ง ทะเลาะกัน ดังนั้น ควรปรับแนวคิดให้เข้าหากัน โดยถือวิกฤตเป็นโอกาส จัดเวทีพูดคุยกันเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมและอยู่ร่วมกันได้ ที่สำคัญต้องช่วยเหลือกัน โดยยึดผลประโยชน์ประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นหลัก หากรถอูเบอร์อยากให้บริการขนส่งสาธารณะแบบใหม่ ต้องทำให้ถูกกฎหมาย ทำทะเบียนประวัติ เสียภาษี อบรมผู้ขับรถอย่างมืออาชีพ มีมารยาท และปฏิบัติเช่นเดียวกับรถรับจ้างสาธารณะทั่วไป” นายปุ่นกล่าว

นายปุ่นกล่าวว่า ส่วนรถรับจ้างท้องถิ่น โดยเฉพาะสี่ล้อแดงอยู่ระหว่างปรับตัวเพื่อแข่งขันด้านบริการ ซึ่งพยายามทำอยู่แล้ว โดยเปลี่ยนจากหมวด 10 รถประจำทางเป็นหมวด 30 รถไม่ประจำทาง เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการมากขึ้น โดยมีชาวเชียงใหม่กลุ่มหนึ่งเข้าไปช่วยพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อให้เข้าถึงบริการผ่านโซเชียลมีเดีย แอพพลิเคชั่น หรือไลน์ เพื่อเป็นทางเลือกผู้ใช้บริการ แต่การดำเนินการมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เพราะต้องใช้เงินลงทุนสูง ขณะที่อูเบอร์เป็นธุรกิจข้ามชาติ ที่มีทรัพยากรบุคคลและเงินทุนมหาศาล จึงพัฒนาบริการได้รวดเร็ว

“เมื่อไม่นานมานี้ เคยมีการพูดคุยเรื่องรถอูเบอร์ ที่มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อ.เมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีแนวทางให้ทุกฝ่ายมาพูดคุยกัน เพื่อหาทางออกและให้ทุกฝ่ายอยู่ได้โดยไม่ขัดแย้งกัน การให้บริการรถสาธารณะที่ต้องสนองความต้องการผู้ใช้บริการเป็นเรื่องที่ยาก เพราะทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องหมด ไม่ใช่เฉพาะภาครัฐเท่านั้น ระยะยาวรัฐควรส่งเสริมให้บริการรถสาธารณะทุกประเภท เพื่อให้เกิดการพัฒนา แข่งขัน พร้อมกับปกป้องสิทธิและผลประโยชน์รถรับจ้างท้องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์เมืองและจุดขายท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้สู่ชุมชน” นายปุ่นกล่าว

Advertisement

ล่าสุดสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับตำรวจ ทหาร ปกครอง ตั้งด่านตรวจรถรับจ้างสาธารณะทุกประเภทในตัวเมืองเชียงใหม่ พบว่ามีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายข้อหาใช้รถผิดประเภทหรืออูเบอร์แท็กซี่จำนวน 2 ราย ส่วนความผิดอื่น อาทิ รถไม่เสียภาษี ดัดแปลงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ใช้รถนอกเขตจังหวัด รวม 17 ราย ซึ่งดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนทุกรายด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image