ภาคเกษตรชลบุรีร้องรัฐเปิดขึ้นทะเบียนต่างด้าวแก้แรงงานภาคเกษตรขาดแคลน

วันที่ 30 มีนาคม 2560 เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมเวทีรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร เกี่ยวกับแรงงานคนต่างด้าว โดยมีผู้ประกอบการเกษตรกรรมในพื้นที่ บ้านบึง บ่อทอง หนองใหญ่ ศรีราชา เข้าร่วมประชุมประมาณ 300 คน โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวทางด้านการเกษตรซึ่งปัจจุบันขาดแคลนมาก ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางด้านการเกษตรอีกทางหนึ่งด้วย

 

นายไพชยนต์ กังวลกิจ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ปัญหาทางด้านแรงงานต่างด้าวภาคเกษตรนั้น ขณะนี้ประสบปัญหาอย่างมากมาย เนื่องจากได้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเมื่อปี 2557 หลังจากนั้นภาครัฐไม่ได้เปิดให้มีการขึ้นทะเบียนอีกเลย ทำให้แรงงานด้านเกษตรขาดแคลน โดยมีผลมาจากแรงงานต่างด้าวหลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วให้หันไปทำงานภาคอุตสาหกรรม ประกอบมีรายได้ดีกว่าภาคเกษตร จึงไม่กลับมาทำงานภาคเกษตรอีก

 

“ผู้ประกอบการทางด้านเกษตรจึงต้องใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ส่งผลให้ถูกจับกุมมาแล้วหลายราย จึงอยากเรียกร้องให้ภาครัฐสนใจการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวภาคเกษตรกรรม โดยเปิดให้ขึ้นทะเบียนต่างด้าวเหมือนกับแรงงานต่างด้าวประมงซึ่งจะเปิดให้ขึ้นทะเบียนทุกปี หากภาครัฐให้ความสนใจและปรับให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวด้านการเกษตรเหมือนกับแรงงานต่างด้าวประมงแล้ว ก็จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวภาคเกษตรกรรมได้อีกทางหนึ่ง” นายไพชยนต์ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้คอนแทรคฟาร์มหมู สร้างอาหารปลอดภัย กับอาชีพที่ไร้ความเสี่ยง
บทความถัดไปดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ร่วมสืบสานปณิธาน ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้ค่า