โคราชจัดมาตรการแก้ปัญหาจราจร-ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล เน้นห่วงใยเปลี่ยนใบสั่งเป็นให้ความรู้

แฟ้มภาพ

พ.ต.อ.บุญเลิศ ว่องวัจนะ รอง ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา ในฐานะรับผิดชอบงานจราจรพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมาเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกช่วงเทศกาลสำคัญหรือวันหยุดยาว จึงพบปัญหาการจราจรคับคั่งและมีอุบัติเหตุบนถนนมากเป็นลำดับต้นของประเทศ ทุกภาคส่วนมิได้นิ่งนอนใจ ได้ถอดบทเรียนเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขตอบโจทย์ในการอำนวยความสะดวกการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอย่างเข้มข้น ปัญหาการนั่งรถท้ายกระบะ ผู้บังคับบัญชาได้ให้นโยบายประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับกรณีนั่งท้ายรถกระบะ

โดยขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตาม นอกจากนี้ได้ร่วมกับสำนักงานควบคุมโรคที่ 9 (สคร.9) นครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการสุภาพบุรุษจราจร ทำความดีด้วยหัวใจ “เปลี่ยนใบสั่ง ให้ความรู้” โดยตั้งจุดตรวจบริการ เน้นแนวทางปฏิบัติห่วงใย ให้ความรู้ ว่ากล่าวตักเตือนเฉพาะข้อกล่าวหาที่มิใช่พฤติกรรมเสี่ยง เช่น ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน ไม่พกพาใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น

รวมทั้งร่วมกับฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชาชนจิตอาสาออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนและปลูกฝังสร้างความตระหนักในความปลอดภัย โดยใช้กิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยนและเป็นมิตรกับประชาชน เพื่อเปลี่ยนมิติใหม่สร้างภาพลักษณ์ตำรวจภาค 3 ให้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon