วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

เกาะติด ซีเกมส์ 2022

อันดับ / ทีม
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
รวม
1 เวียดนาม
205
125
116
446
2 ไทย
92
102
138
332
3 อินโดนีเซีย
69
91
81
241
4 ฟิลิปปินส์
52
70
104
226
5 สิงคโปร์
47
46
73
166
6 มาเลเซีย
39
45
90
174
7 เมียนมา
9
18
35
62
8 กัมพูชา
9
13
41
63
9 ลาว
2
7
33
42
10 บรูไน
1
1
1
3
11 ติมอร์ เลสเต้
0
3
2
5

เกาะติดฮานอยเกมส์

โปรแกรมการแข่งขันนักกีฬาที่สนใจ

6 พฤษภาคม
7 พฤษภาคม
8 พฤษภาคม
9 พฤษภาคม
10 พฤษภาคม
11 พฤษภาคม
13 พฤษภาคม
14 พฤษภาคม
15 พฤษภาคม
16 พฤษภาคม
17 พฤษภาคม
18 พฤษภาคม
19 พฤษภาคม
20 พฤษภาคม
21 พฤษภาคม
22 พฤษภาคม
23 พฤษภาคม
16:00 น.
แฮนด์บอล ชายหาด ทีมชาย (ไทย VS ฟิลิปปินส์)
19:00 น.
ฟุตบอล ทีมชาย (ไทย VS มาเลเซีย )
16:00 น.
แฮนด์บอล ชายหาด ทีมชาย (ไทย VS มาเลเซีย )
15:00 น.
กระโดดน้ำ สปริงบอร์ด 1 เมตรหญิง รอบชิงชนะเลิศ (ขวัญชนก ขุนบุญจันทร์ )
17:00 น.
แฮนด์บอลชายหาด ทีมชาย นัดที่ 2 (ไทย VS เวียดนาม )
10:00 น.
คิกบ๊อกซิ่ง -57กก. ชาย (ศิวพร อรุณโน)
10:00 น.
คิกบ๊อกซิ่ง -51กก. ชาย (เสกสิทธิ์ ทิมะดี)
10:00 น.
คิกบ๊อกซิ่ง -67กก. ชาย (โอภาส รอดนอก)
10:00 น.
คิกบ๊อกซิ่ง -48 กก. หญิง (กัญญ์วรา บุญเพ็ง )
10:00 น.
คิกบ๊อกซิ่ง -56 กก. หญิง (สุรัชดา นามรักษ์)
10:00 น.
คิกบ๊อกซิ่ง -65 กก. หญิง (เจศิตา โยธาวัน)
10:00 น.
คิกบ๊อกซิ่ง 63.5 กก.ชาย (เฉลิมลาภ สันติคงสกุล)
10:00 น.
คิกบ๊อกซิ่ง 54 กก.ชาย (ไชยวัฒน์ สังข์น้อย )
10:00 น.
คิกบ๊อกซิ่ง 52 กก.หญิง (เปี่ยมสุข เพิ่มขุนทด)
10:00 น.
คิกบ๊อกซิ่ง 60 กก.ชาย (กัมปนาท วัลศิริพัฒนชัย )
10:00 น.
คิกบ๊อกซิ่ง 71 กก. ชาย (ธงชัย ทับพลี )
10:00 น.
คิกบ๊อกซิ่ง 60 กก.หญิง (วราพร ใจเที่ยง )
19:00 น.
ฟุตบอล ทีมชาย (ไทย VS สิงคโปร์)
15:00 น.
กระโดดน้ำ สปริงบอร์ด 1 เมตร ชาย (ชวัลวัฒน์ จันทผดาวัลย์)
16:00 น.
แฮนด์บอลชายหาด ทีมชาย (ไทย VS ฟิลิปปินส์)
18:30 น.
คิกบ๊อกซิ่ง 56 กก.หญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ (สุรัชดา นามรักษ์)
19:15 น.
คิกบ๊อกซิ่ง 71 กก.ชาย รอบก่อนรองชนะเลิศ (ธงชัย ทับพลี)
20:15 น.
คิกบ๊อกซิ่ง 60 กก.ชาย รอบก่อนรองชนะเลิศ (กัมปนาท วัลศิริพัฒนชัย)
15:00 น.
กระโดดน้ำ สปริงบอร์ด หญิง (ขวัญชนก ขุนบุญจันทร์)
19:00 น.
กระโดดน้ำ ซิงโครไนซ์ 10 เมตร ชาย (ชวัลวัฒน์ จันทผดาวัลย์, ตฤณภัส สันติบุตร)
19:00 น.
ฟุตบอล ทีมหญิง (ไทย VS สิงคโปร์)
16:00 น.
แฮนด์บอลชายหาด ทีมชาย (ไทย VS สิงคโปร์)
13:00 น.
ฟุตซอล ทีมชาย (ไทย VS มาเลเซีย )
07:00 น.
กอล์ฟ บุคคลชาย รอบแรก ()
07:00 น.
กอล์ฟ บุคคลหญิง รอบแรก ()
09:00 น.
เซปักตะกร้อ ทีมชาย (ไทย VS มาเลเซีย)
09:00 น.
เซปักตะกร้อ ทีมหญิง (ไทย VS เวียดนาม)
09:00 น.
เปตอง บุคคลชาย Shooting (สุพรรณ ทองภู)
10:00 น.
ยิมนาสติก ศิลป์ ชายเดี่ยว (สุภชีพ บ่าวเบ็ญหมัด)
13:00 น.
อีสปอร์ต (Free Fire)
14:00 น.
อีสปอร์ต (Wildrift)
19:00 น.
ฟุตบอลหญิง (ไทย VS เมียนมา)
19:15 น.
คิกบ๊อกซิ่ง Full Contact 57kg. ชาย ชิงชนะเลิศ (ศิวพรรณ อรุณโน)
20:15 น.
คิกบ๊อกซิ่ง Low Kick 54kg. ชาย ชิงชนะเลิศ (ไชยวัฒน์ สังข์น้อย)
21:45 น.
คิกบ๊อกซิ่ง Low Kick 60kg. หญิง ชิงชนะเลิศ (วราพร ใจเที่ยง)
22:15 น.
คิกบ๊อกซิ่ง Low Kick 63.5kg. ชาย ชิงชนะเลิศ (เฉลิมลาภ สันติคงสกุล)
22:45 น.
Low Kick 71kg. ชาย ชิงชนะเลิศ (ธงชัย ทับพลี)
23:15 น.
Low Kick 60kg. ชาย ชิงชนะเลิศ (กัมปนาท วัลศิริพัฒนชัย)
09:00 น.
เซปักตะกร้อ ทีมชาย (ไทย vs เวียดนาม)
10:15 น.
ขว้างค้อน หญิง (ปานวาศ กิมสร้าง, มิ่งกมล คุ้มผล)
11:15 น.
ขว้างค้อน ชาย (กิตติพงศ์ บุญมาวัน)
13:00 น.
เซปักตะกร้อ ทีมหญิง (ไทย vs ลาว)
14:00 น.
วอลเลย์บอล หญิง (ไทย vs ฟิลิปปินส์)
16:05 น.
กระโดดค้ำ ชาย (ภาสพงศ์ อ่าสาอาง, กสิณภพ ชมชะนัด)
16:15 น.
200 เมตร หญิง ()
16:35 น.
200 เมตร ชาย ()
16:45 น.
พุ่งแหลน ชาย (วชิรวิทย์ ศรวิชัย)
17:05 น.
เขย่งก้าวกระโดด หญิง (ปริญญา เฉื่อยมะเริง)
17:20 น.
1,500 เมตร ชาย (เชิดชัย ภูตาโถ, คิริน ตันติเวทย์)
18:00 น.
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 1,500 เมตรชาย (ต้นน้า กันตีมูล)
18:00 น.
ผีเสื้อ 200 เมตรหญิง (จินห์จุฑา ผลแจ่มจารัศ, กมนชนก ขวัญเมือง)
18:00 น.
กบ 100 เมตรชาย (ประสบชัย แก้วรุ่งเรือง)
18:00 น.
ฟรีสไตล์ 100 เมตรหญิง (เจนจิรา ศรีสอาด, มานิตา เสถียรโชควิศาล)
18:00 น.
กรรเชียง 100 เมตรชาย (รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ, ต้นน้ำ กันตีมูล)
18:00 น.
เดี่ยวผสม 200 เมตรหญิง (จินห์จุฑา ผลแจ่มจารัศ, กมนชนก ขวัญเมือง)
18:00 น.
ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตรชาย ()
19:00 น.
ยิมนาสติกศิลป์ บุคคลหญิง / ทีมหญิง ()
19:00 น.
ฟุตบอลชาย (ไทย VS กัมพูชา)
09:00 น.
เซปักตะกร้อ ทีมชาย (ไทย vs กัมพูชา)
13:00 น.
เซปักตะกร้อ ทีมหญิง (ไทย vs มาเลเซีย)
13:00 น.
ฟุตซอล ทีมหญิง ()
16:15 น.
กระโดดสูง หญิง (วนิดา บุญวรรณ)
16:30 น.
400 เมตร หญิง (เบนนี่ โนนทะนา, ทิพเนตร มีชาญ)
16:40 น.
ทุ่มน้าหนัก ชาย (จักรพรรดิ์ น้อยศรี)
17:00 น.
5,000 เมตร ชาย (คิริน ตันติเวทย์, อาทิตย์ โสดา)
19:00 น.
ฟุตบอล ทีมหญิง (ไทย VS ลาว)
11:00 น.
วอลเลย์บอล หญิง (ไทย VS อินโดนีเซีย)
14:00 น.
วอลเลย์บอล ชาย (ไทย VS ฟิลิปปินส์)
14:00 น.
ยิมนาสติก ฟลอเอ็กเซอร์ไซส์ หญิง ()
14:00 น.
ยิมนาสติก ราวเดี่ยว ชาย ()
14:00 น.
ยิมนาสติก ราวคู่ ชาย ()
14:00 น.
ยิมนาสติก ราวทรงตัว หญิง ()
14:00 น.
ยิมนาสติก ม้ากระโดด ()
15:00 น.
มวยสากล รุ่น 75 กก. (พีระภัทร์ เยียะสูงเนิน)
16:00 น.
ฟุตซอล (ไทย VS เมียนมา)
16:15 น.
วิ่งข้ามรั่ว 110 เมตร ชาย (สุทธิศักดิ์ สิงห์ขรณ์)
16:30 น.
ขว้างจักร หญิง (สุเบญรัตน์ อินแสง)
16:45 น.
กระโดดค้า หญิง (ชลธิชา คะบุตร)
16:55 น.
กระโดดไกล หญิง (ปริญญา เฉื่อยมะเริง)
17:10 น.
800 เมตร ชาย (จอชชัว โรเบิร์ต แอทคินสัน, จิรายุ ปลีนารัมย์)
18:45 น.
4X100 เมตร หญิง ()
19:20 น.
4X100 เมตร ชาย ()
19:00 น.
ฟุตบอล ชาย (ไทย VS ลาว)
09:00 น.
แบดมินตัน ทีมหญิง (ไทย VS สิงคโปร์)
13:00 น.
ฟุตซอล ทีมหญิง (ไทย VS เมียนมา)
14:00 น.
เทควันโด รุ่น 46 กก. หญิง (ชุติกาญจน์ จงกลรัตนวัฒนา)
14:00 น.
เทควันโด รุ่น 54 กก. ชาย (ปณชัย ใจจุลละ)
14:00 น.
เทควันโด รุ่น 58 กก. ชาย (ธนกฤต ยอดรักษ์)
14:00 น.
เทควันโด รุ่น 68 กก. ชาย (ชายชล โช)
15:00 น.
แบดมินตัน ทีมชาย (ไทย VS อินโดนีเซีย)
16:00 น.
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง ()
16:05 น.
เขย่งก้าวกระโดด ชาย (ณัฐพงศ์ ศรีนนทา)
16:15 น.
ขว้างจักร ชาย (เกียรติประดิษฐ์ ศรีใส, บัณฑิต สิงหทองกูล)
16:20 น.
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย ()
16:25 น.
ทุ่มน้าหนัก หญิง (อารีรัตน์ อินทดิษฐ์, อาทิมา เสาวไพบูลย์)
17:00 น.
มวยสากล รุ่น 52 กก. ชาย (ธนรัฐ แสงเพชร)
17:00 น.
มวยสากล รุ่น 63 กก. ชาย (สมชาย วงศ์สุวรรณ)
17:00 น.
วอลเลย์บอล ทีมหญิง (ไทย VS เวียดนาม)
17:05 น.
วิ่ง 10,000 เมตร ชาย (อาทิตย์ โสดา)
10:00 น.
ยิมนาสติกลีลา บุคคลรวมอุปกรณ์ ()
11:00 น.
วอลเลย์บอล ทีมชาย (ไทย VS กัมพูชา)
13:00 น.
ฟุตซอล ชาย (ไทย VS อินโดนีเซีย)
14:00 น.
วอลเลย์บอ ทีมหญิง (ไทย VS มาเลเซีย)
14:00 น.
เทควันโด รุ่น 63 กก. ชาย (เทวินทร์ หาญปราบ)
14:00 น.
เทควันโด รุ่น 53 กก. หญิง (จุฬานันท์ ขันติกุลานนต์)
14:00 น.
เทควันโด รุ่น 57 กก. หญิง (พรรณภา หาญสุจินต์)
16:00 น.
กระโดดสูง ชาย (ตะวัน แก้วดา, กอบศิษฎ์ สิทธิชัย)
16:10 น.
พุ่งแหลน หญิง (ณัฎฐา นาชาญ, จิรยา วิชัยดิษฐ)
17:35 น.
วิ่งผลัด 4X400 เมตร ชาย ()
17:40 น.
100 เมตร หญิง ()
17:50 น.
100 เมตร ชาย ()
18:05 น.
วิ่งผลัด 4X400 เมตร หญิง ()
17:00 น.
มวยสากล รุ่น 52 กก.ชาย (ธนรัฐ แพสงเพชร)
17:00 น.
มวยสากล รุ่น 63 กก.ชาย (สมชาย วงศ์สุวรรณ์)
17:00 น.
มวยสากล รุ่น 75 กก.ชาย (พีรภัทธ์ เยียะสูงเนิน )
17:00 น.
มวยสากล รุ่น 48 กก.หญิง (จุฑามาศ รักสัต)
17:00 น.
มวยสากล รุ่น 57 กก.หญิง (นิลาวัลย์ เตชะสืบ)
19:00 น.
ฟุตซอล ทีมหญิง (ไทย VS เวียดนาม)
19:30 น.
เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว (สุธาสินี เสวตรบุตร)
20:00 น.
เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว (อรวรรณ พาระนัง )
09:00 น.
เซปักตะกร้อ 4 คน ชาย (ไทย VS ฟิลิปปินส์)
10:00 น.
ยกน้ำหนัก รุ่น 61 กก. ชาย (พสิษฐ์ แสงม้า)
11:00 น.
เซปักตะกร้อ 4 คน หญิง (ไทย VS มาเลเซีย)
12:00 น.
ยกน้ำหนัก รุ่น 55 กก. หญิง (ศานิกุณ ธนสาร)
13:00 น.
เซปักตะกร้อ 4 คน ชาย (ไทย VS ลาว)
14:00 น.
ยกน้ำหนัก รุ่น 67 กก. ชาย (วิษณุ จันทรี)
16:00 น.
ยกน้ำหนัก รุ่น 59 กก. หญิง (พิมศิริ ศิริแก้ว)
17:00 น.
วอลเลย์บอล ชาย รอบชิงชนะเลิศ (ไทย VS เวียดนาม)
17:00 น.
มวยสากล รุ่น 69 กก. ชาย (บรรจง สินศิริ)
17:00 น.
มวยสากล รุ่น 81 กก. ชาย (อนวัช ถองกระโทก)
17:00 น.
มวยสากล รุ่น 91 กก. ชาย (จักรพงศ์ ยมโคตร)
17:00 น.
มวยสากล รุ่น 51 กก. หญิง (นิลดา มีคุณ)
10:00 น.
เทนนิส หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ (อัญชิสา ฉันทะ VS ลักษิกา คำขำ)
10:00 น.
เทนนิส ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ (ยุทธนา เจริญผล VS เวียดนาม)
10:00 น.
ยกน้ำหนัก รุ่น 73 กก. ชาย (อนุชา ดวงศรี)
12:00 น.
ยกน้ำหนัก รุ่น 64 กก. หญิง (รสสุคนธ์ สอนแก้ว)
14:00 น.
ยกน้ำหนัก รุ่น 81 กก. ชาย (ณัฐวุฒิ สืบสวน)
16:00 น.
ยกน้ำหนัก รุ่น 71 กก. หญิง (สิริยากร ไขพันดุง)
19:00 น.
ฟุตบอลหญิง รอบชิงชนะเลิศ (ไทย VS เวียดนาม)
10:00 น.
เทนนิส หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ (ไทย VS ไทย)
10:00 น.
ยกน้ำหนัก รุ่น 89 กก. ชาย (พชรเมธี ธาระพันธ์)
12:00 น.
ยกน้ำหนัก รุ่น +71 กก. หญิง (ดวงอักษร ใจดี)
14:00 น.
ยกน้ำหนัก รุ่น +89 กก. ชาย (รุ่งสุริยา ปัญญะ)
17:00 น.
มวยสากล รุ่น 57-63 กก. ชาย (สมชาย วงศ์สุวรรณ)
17:00 น.
มวยสากล รุ่น 63-69 กก. ชาย (บรรจง สินศิริ)
17:00 น.
มวยสากล รุ่น 75-81 กก. ชาย (อนวัช ถองกระโทก)
17:00 น.
มวยสากล รุ่น 81-91 กก. ชาย (จักรพงศ์ ยมโคตร)
17:00 น.
มวยสากล รุ่น 45-48 กก. หญิง (จุฑามาศ รักสัตย์)
17:00 น.
มวยสากล รุ่น 54-57 กก. หญิง (นิลาวัลย์ เตชะสืบ)
17:00 น.
วอลเลย์บอล หญิง (ไทย VS เวียดนาม)
19:00 น.
ฟุตบอล ชาย รอบชิงชนะเลิศ (ไทย VS เวียดนาม)
20:00 น.
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 (ช่อง 5 HD, ช่อง NBT 2 HD, ช่อง T Sports 7 ถ่ายทอด)

คอลัมน์-รายงานพิเศษ

แกลเลอรี่ซีเกมส์

อินไซด์ฮานอย