สภา นศ.รามคำแหง จี้ ‘คนอยากเลือกตั้ง’ หยุดสร้างเงื่อนไขความไม่สงบ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม สภานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง และเครือข่ายนักศึกษารามคำแหงพิทักษ์สถาบันและประชาชน จัดแถลงข่าวเรียกร้องให้กลุ่มคนอยากเลือกตั้งหยุดสร้างเงื่อนไขเพื่อไม่ให้เกิดความไม่สงบในบ้านเมืองนั้น โดยเฟซบุ๊ก Tidings Feelancer ออกมาระบุว่า จากกรณีการออกมารวมตัวเรียกร้องของกลุ่มคนที่ใช้ชื่อกลุ่มคนอยากเลือกตั้งโดยขีดเส้นกำหนดให้มีการออกพระราชกฤษฎีกา การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562 มิฉะนั้นจะมีการนัดชุมนุมเพื่อกดดันรัฐบาลสร้างความไม่สบายใจต่อประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าพระราชกฤษฎีกา คือ บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ ทรงตราขึ้น โดยอาศัย อำนาจตามรัฐธรรมนูญ จึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะมีการขีดเส้นเรียกร้องเร่งรัดให้มีการกำหนดวันในการออกพระราชกฤษฎีกาการ เลือกตั้ง ประเด็นถอดมาเป็นที่ทราบกันโดยทั่วแล้ว และเป็นเรื่องปลาบปลื้มอย่างยิ่งของคนไทย เมื่อมีการ โปรดเกล้าให้จัดตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นงานพระราชพิธีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศและประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า โดยจะมีการประกอบการบรมราชาภิเษกตามพระราช ประเพณี เพื่อความเป็น สวัสดิมงคลของประเทศชาติ จึงถือเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งกำลังสร้างเงื่อนไขให้เกิดการชุมนุมเกิดความไม่สงบในสังคมและช่วงระยะเวลาที่มีการเตรียมการพิธีอันเป็นมหามงคลต่อประเทศชาติ

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง เครือข่ายนักศึกษารามคำแหงพิทักษ์ สถาบันและประชาชนเป็นกลุ่มองค์กรนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็นประชาชนคนไทยที่มีสิทธิและหน้าที่ในการใช้สิทธิเลือกตั้งตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและมีความประสงค์อยากเห็น สังคมกลับคืนสู่สภาวะปกติมีการเลือกตั้งโดยเสรีเป็นธรรมมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งบริหารประเทศซึ่งมาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญบัญญัติว่า ให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมีให้แล้วเสร็จสิ้นภายใน 150 วันนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลใช้บังคับแล้ว จากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญขั้นต้น การจัดการเลือกตั้งจึงต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรอบเวลาดังกล่าวและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเร่งหารือเพื่อกำหนดวันไม่ให้กระทบต่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การขีดเส้นเรียกร้องให้มีการกำหนดวันออกพระราชกฤษฎีกา การเลือกตั้งการนัดชุมนุมสร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองจึงเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเครือข่ายนักศึกษารามคำแหงพิทักษ์สถาบันและประชาชนจึงขอให้กลุ่มที่กำลังเคลื่อนไหวและกลุ่มการเมืองที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวดังกล่าวหยุดพฤติกรรมดังกล่าวและขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งรวมกันแสดงออกผ่านช่องทางต่างๆของทาง ที่สามารถทำได้อย่างสงบเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในปีอันเป็นมหามงคลนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คพ.สรุปมลพิษ 61 คนไทยสร้างขยะ 27 ล.ตัน เจ้าพระยา-ท่าจีน-ลำตะคองเสื่อม ทะเลดีแค่ 1% แต่อากาศโดยรวมดีขึ้น
บทความถัดไปด่วน! สี่ล้อแดงชนเก๋งนักท่องเที่ยวจีน ดอยสุเทพ เจ็บ11